Aurelian Silvestru, Mersul pe apă. Ediție critică, Iași, Princeps Multimedia, România, 2016
Aurelian Silvestru, beletristică, Aventurile lui Ionuţ  (varianta în limba engleză), Prut Internaţional, 2016
Aurelian Silvestru, beletristică, Copiii Cerului, Doxologia, Iaşi, România, 2016
Aurelian Silvestru, beletristică, Cu gândul la tine, Prut, ed.II, 2016
Aurelian Silvestru, beletristică, Poveşti pentru adulţi, TOCONO, 2016
Aurelian Silvestru, carte, Aventurile lui Ionuţ, Prut Internațional, 2014
Aurelian Silvestru, carte, Pragul, TOCONO, 2014
Aurelian SIlvestru, carte, Şi tu eşti singur?, Prut Internaţional, 2014
Aurelian Silvestru, carte, Surâsul zeilor, TOCONO, 2014
Aurelian Silvestru, carte, Aforisme, TOCONO, 2014
Aurelian Silvestru, Eu și lumea, TOCONO, 2013
Aurelian Silvestru, Neodihna cuvintelor, Litera, Târgoviște, România, 2012
Aurelian Silvestru, o serie de articole, Rubrica „Între morală şi filozofie”, Literatura şi arta, săptămânal, 2012
Aurelian Silvestru, carte, A doua şansă, Prut Internaţional, 2011
Aurelian Silvestru, carte, Cel rătăcit, RAO, ediţia a treia, România, 2011
Aurelian Silvestru, carte, Fărâme de suflet, TOCONO, 2011
Aurelian Silvestru, articole, Editoriale de duminică, Postul de radio „Vocea Basarabiei”
Aurelian Silvestru, legende, Templul bunătății, Prut Internațional, 2005
Aurelian Silvestru, carte de cântece, Victoria speranței, Prut Internațional, 2003
Aurelian Silvestru, Dincolo de imposibil, Prut Internațional, 2001, 2007
Aurelian Silvestru, Ispita nemuririi, Literatura artistică, Chișinău, 1987, 2000
Aurelian Silvestru, Noi și biografia omenirii, Museum, Chișinău, 1998
Aurelian Silvestru, Nicolae Dabija, Daciada, Manual clasa a III-a, Lumina, Chișinău, 1993
Aurelian Silvestru, Nicolae Dabija, Daciada, Manual clasa a II-a, TOCONO, Chișinău, 1991
Aurelian Silvestru, Vârsta barierelor, Lumina, Chișinău, 1987
Aurelian Silvestru, Cunoaște-te pe tine însuți, Lumina, Chișinău, 1983

Comisia metodică Clase Primare

Andrei Dorina, Spiriduşii, Eco, Ediţie specială, 2007
Brunchi Cristina, articol, Serbarea „Adio, drag Abecedar!”, Făclia, septembrie 2009
Brunchi Cristina, articol, Grupul şcolar – factor socio-educativ, Făclia, octombrie 2009
Brunchi Cristina, articol, Motivaţia elevilor de a învăţa, Făclia, noiembrie 2009
Ciorici Larisa, articol, Cartea-cel mai bun prieten, Făclia, nr.33, 2011
Ciorici Larisa, articol, Ţi-ai pregătit copilul pentru clasa I?, Univers Pedagogic, Pro, nr.32, 2011
Cotelea Silvia, culegere, Lecturi literare pentru clasa a III-a, Ştiinţa, 2012
Cotelea Silvia, manual, Limba și literatura română pentru clasa a III-a, Ştiinţa, 2012
Cotelea Silvia, ghid, Limba și literatura română, clasa a III-a, Ştiinţa, 2012
Cotelea Silvia, caiet-tip, Limba şi literatura română, caietul elevului, clasa a III-a, Ştiinţa, 2012
Dodiţă   Aurelia, culegere, Lecturi literare pentru clasa a III-a, Ştiinţa, 2012
Dodiţă   Aurelia, manual, Limba şi literatura română pentru clasa a III-a, Ştiinţa, 2012
Dodiţă   Aurelia, caiet-tip, Limba şi literatura română, caietul elevului, casa a III-a,  Ştiinţa, 2012
Dodiţa Aurelia, caiet-tip, Limba si literatura română clasa a II-a, Ştiinţa, 2012
Dodiţa Aurelia, manual, Limba si literatura română pentru clasa a II-a, Ştiinţa, 2012
Dodiţa Aurelia, Lecturi literare pentru clasa a II-a, Ştiinţa, 2012
Dodiţă Aurelia, ghid, Limba şi literatura română clasa a III-a, Ştiinţa, 2012
Dodiţă Aurelia, Cotelea Silvia, ghid, Limba şi literatura română clasa II, Ghidul învăţătorului, Ştiinţa, 2011
Dodiţă Aurelia,Cotelea Silvia, manual, Limba şi literatura română clasa II, Ştiinţa, 2011
Dodiţă Aurelia, auxiliar, Culegere de texte literare clasa I, Prut Internaţional, 2010
Evtuhovici Valentina, evaluator, Limba română, manual pentru clasa a II-a, 2011
Evtuhovici   Valentina, articol, Când am fost eu Crăciuniţă, Florile dalbe, nr.40, 2011
Evtuhovici   Valentina, articol, Moldova-patria mea, Florile dalbe, nr.27, 2011
Graur Lidia, articol, Nucul din curtea școlii, Florile dalbe, 2009
Groza Aurica, articol, Serbarea „Adio, drag Abecedar!, Făclia, septembrie 2009
Groza Aurica, articol, Dincolo de paravanul reformei, Făclia, octombrie 2009
Groza Aureica, articol, Să fim alături de începători, Făclia, decembrie 2009
Mariniuc Eugenia, caiet, Limba şi literatura română – Testarea naţională, clasa a IV-a
Mariniuc Eugenia, proiect de activitate, Bunul simţ şi buna-cuviinţă se învaţă, www.didactic.ro, 08.09.2011
Mariniuc Eugenia, proiect tehnologic, Impactul studiului de caz în cadrul predării limbii şi literaturii romane, www.didactic.ro, 08.09.2011
Perjuc Liliana, articol, Problema şi rezolvarea problemelor din clasa I, Făclia, nr. 17 (3416), aprilie 2016
Perjuc   Liliana, articol, Considerații generale asupra lecturii, Făclia, nr.27-28, 2011
Perjuc   Liliana, articol, Împreuna încă 10 zile, Făclia, nr.26, 2011
Scripnic Iulia, proiect de activitate, Valorile copilăriei. Creangă la el acasă, Lucrările Simpozionului internaţional Paşcani, România, martie, 2011
Scripnic Iulia, articol, Aflatoun în liceul Prometeu, Info Aflatoun, CCF Moldova, martie 2010
Scripnic Iulia, coautor, Ghid pentru învăţători, Educaţia tehnologică, manual pentru clasa a IV-a, Epigraf, 2008
Scripnic Iulia, recenzent, Educaţia tehnologică, manual pentru clasa a IV-a, Epigraf, 2008
Stratulat Galina, Codrii şi muzeul „Rezervaţia Codrii”, revista „Amic”, septembrie 2010
Stratulat Galina, Excursia tematică – o modalitate concretă de îmbogăţire a cunoştinţelor şi realizare a educaţiei, revista ,,Amic” octombrie 2010
Stratulat Galina, Întâlnire cu poetul Vasile Romanciuc, Învăţătorul Modern, august 2010
Stratulat Galina, Proiect tematic „Planetă Albastră, e ziua ta!”, secţiunea „Abordarea integrată a disciplinilor şcolare – activităţi transdisciplinare”,  Universul Pedagogic Prim, septembrie 2010
Stratulat Galina, programul radio „Ora copiilor” din 9 iunie 2010
Stratulat Galina, programul radio „Licurici” din 31 mai 2009
 

Comisia metodică Științe Socioumanistice

Adam Veaceslav, carte, Basarabie Română, Buna Vestire, Blaj, 2011
Bolohan Natalia, articol, Rolul disciplinelor istorie și educație civică în alinierea principiilor și valorilor democratice din R Moldova la cele europene, Orizonturi deschise, Studis, Chișinău – Iași, 2012
Bolohan Natalia, articol, Vizita la muzeu în cadrul orelor de istorie în clasa a IV-a, Învățătorul modern, Anul III, nr. 5, octombrie 2012
Gabura Carolina, articol, Particularități ale liricizării regimului narativ în proza lui M. Eliade (Maitreyi, Nunta în cer),  Integrare prin cercetare și inovare, Materialele conferinței științifice naționale cu participare internațională, CEP USM, 2014
Gabura Carolina, articol, Paradigme ale regimului narativ liric în proza lui M. Eliade, Materialele Colocviului cu participare internațională FILOLOGIA MODERNĂ: REALIZĂRI ȘI PERSPECTIVE ÎN CONTEXT EUROPEAN (ed. a VIII-a) Probleme actuale de cercetare lingvistică și literară, Institutul de Filologie, 2014
Gabura Carolina, articol, Expansiunea lirică a naratorului homodiegetic și liricizarea regimului narativ, Textul. Abordăti interdisciplinare în cercetarea literară, lingvistică și didactică, Materialele conferinței internaționale,  2013
Gabura Carolina, articol, Rolul redundanței figurative la liricizarea regimului narativ, Omagiu profesorului universitar, conferențiar doctor Ion Melniciuc. CEP USM, 2012
Gabura Carolina, articol, Ion Druță, un spirit valorificator de mituri, Universitatea, nr.2, 2013
Gabura Carolina, articol, Modalități de liricizare a regimului heterodiegetic, Analele științifice, USM, 2014
Gabura Carolina, articol, Sintaxa poetică și liricizarea regimurilor narative, Analele Științifice, USM, 2014
Croitoru Nelea, Melnic Tatiana, culegere de scenarii literare, O lume a măștilor, TOCONO, 2015
Croitoru Nelea, articol, Abordări interdisciplinare la ora de literatură, Revista „Limba română”, nr.3, 2014
Iurașcu Mihai, articol, Dezvoltarea creativității elevilor în cadrul orelor de istorie, Dialoguri chișinăuiene, 2013
Iurașcu Mihai, articol, Rezolvarea creativă a problemelor în predarea- învățarea istoriei, Orizonturi deschise,  Studis, Chișinău- Iași, 2012
Iurașcu Mihai, ghid metodic, Formarea competenței școlare la istorie în cl. a VII-a,  Sirius,  2011
Iuraşcu Mihai, auxiliar curricular, Probleme ale societăţii umane. Culegere de probleme la istorie, vol. I, Cartidact, noiembrie, 2010
Lungu Angela, articol, A spune pentru a fi, Carte omagială dedicată scriitorului A. Silvestru
Lungu Angela, articol, Pledez pentru examenul oral, Univers pedagogic, 23 aprilie 2015
Lungu Angela, articol, A face pentru a fi, în cartea Magia lecturii, de Aurelian Silvestru, TOCONO, 2015
Lungu Angela, articol, A face pentru a fi, în cartea Aurelian Silvestru, Bibliografie, TOCONO, 2014
Lungu Angela, articol, Aforismele vieții, Literatura și arta, 9 octombrie 2014
Lungu Angela, articol, Dezvoltarea competenței de a vorbi în public prin orele de limba și literatura română și activități extrașcolare, Limba română, nr.3, aprilie, 2014
Lungu Angela, articol, Între neodihnă și semne, Literatura și arta, 04.10.2012
Lungu Angela, jurnal, Revelația lui „întru”, www.europalibera.org, 02.06.2012
Lungu Angela, Motorin Viorica, articol, Parteneriatul educațional, experiențe și realizări, Orizonturi deschise, Studis, Chișinău-Iași, 2012
Lungu Angela, Motorin Viorica, articol , Parteneriatul educațional, un factor important în realizarea educației pentru calitate, Dialoguri chișinăuiene, februarie, 2012
Melnic Tatiana, articol, Dezvoltarea inteligențelor multiple la orele de literatură română, Limba română, nr.3, 2014
Melnic Tatiana, jurnal, A fi liber nu înseamnă a trăi în dezordine și anarhie, www.europalibera.org, 09.06.2012
Melnic Tatiana, proiect didactic pentru clasa a IX-a, Un mit al copilăriei în „Hronicul şi cântecul vârstelor” de Lucian Blaga, Paşcani, România
Miron Angela, articol-recenzie, 210 teste rezolvate la Limba și Literatura Română,  Limba Română, nr. 5, XXIV, septembrie 2014
Motorin Viorica, articol, Ora de lectură suplimentară şi posibilităţi de iniţiere a elevilor în domeniul altor arte, vol. „Lectură – calea spre tărâmurile artei”,  Gabriel, 2011
Motorin Viorica, articol, Ora de lectură suplimentară şi posibilităţi de iniţiere în alte arte: Oscar Wald „Portretul lui Dorian Grey, analele simpozionului „Lectura suplimentară”, Bucureşti,decembrie, 2010
Negru Eugenia, articol, Dezvoltarea curriculară la disciplina opțională „Integrare Europeană pentru tine, Didactica Pro, nr. 5-6(93-94), 2015
Negru Eugenia, ghid, UE în școala ta, ProDidactica, în colaborare cu CHTM, 2015
Negru Eugenia, articol, Educaţia artistică în orele de istorie,  Didactica Pro, martie 2014
Negru Eugenia, articol, Formarea CAS, Didactica Pro, mai 2012
Negru Eugenia, articol, Valorificarea jocului de rol în învăţarea-predarea istoriei în clasa a IV-a., Didactica Pro, nr. 4-5,  2010
Oleinic Viorica, Grâu Natalia, caiet de teste, Caiet de teste preparatorii pentru cl. a IX-a,  Arc, 2015
Oleinic Viorica, articol, Ce a vrut să spună autorul,Clipa, nr. 3 , 2015
Oleinic Viorica, articol, Nuanțele frumosului, Clipa, nr. 2 , 2015
Oleinic Viorica, articol, Opulența frugalității, Clipa, nr. 4 , 2015
Oleinic Viorica , articol, Urâtul: nuanțe stilistice, Clipa, nr. 1 , 2015
Oleinic Viorica,Grâu Natalia, caiet de teste, Caiet de teste preparatorii pentru BAC, profil real și umanist,  Arc, 2015
Oleinic Viorica, Caiet de teste preparatorii pentru bacalaureat, profil umanist, Chişinău, Arc, 2015
Oleinic Viorica, Caiet de teste preparatorii pentru bacalaureat, profil real, Chişinău, Arc, 2015
Oleinic Viorica, Caiet de teste preparatorii pentru  examenul de absolvire a gimnaziului, Chişinău, Arc, 2015
Oleinic Viorica, Nuanțele frumosului, Revista ,,Clipa”, rubrica ,,Ex professo”,  nr. 1, 2015
Oleinic Viorica, Urâtul: nuanțe stilistice, Revista ,,Clipa”, rubrica ,,Ex professo”,  nr. 2, 2015
Oleinic Viorica, Ce a vrut să ne spună scriitorul?, Revista ,,Clipa”, rubrica ,,Ex professo”,  nr. 3, 2015
Oleinic Viorica, Opulența  frugalității, Revista ,,Clipa”, rubrica ,,Ex professo”,  4, 2015
Oleinic Viorica, articol, Carte despre carte,  Clipa, nr. 4, 2014
Oleinic Viorica, Cît de demonstrativă trebuie să fie o lecţie demonstrativă sau învăţămîntul între modă şi ambiţie, ziarul  “Făclia”, nr.14, 15, 2011
Oleinic Viorica, Atenţie la Captarea atenţiei…!, ziarul “Făclia, 10 septembrie, 2011
Oleinic Viorica, Şcoala văzută din perspectiva piramidei lui Maslow, revista “DidacticaPro”, nr.4-5, octombrie 2010
Oleinic Viorica, Inteligenţa emoţională, revista “DidacticaPro”, nr. 6, decembrie 2010
Oleinic Viorica, Dixi et animam levavi, ziarul “Univers Pedagogic Pro”, nr. 41, 2010
Pila Victoria, ghid, Ghid pentru educație interculturală, ProDidactica, în colaborare cu CHTM, 2015
Pila Victoria, articol,  Orele de educaţie civică şi educaţie antreprenorială – oportunităţi de formare a cetăţeanului mileniului III, Şcoala, educaţie, cercetare – de la restricţionări ideologice la valori democratice europene, Chişinău, 2-3 octombrie, 2014
Pila Victoria, articol, Școala de vară Altair – oportunitate de dezvoltare a competențelor civice, Dialoguri chișinăuiene, 2013
Pila Victoria, Curriculum – Educaţie economică şi antreprenorială, Chişinău, 2013
Pila Victoria, Rolul creativităţii în cadrul orelor de educaţie civică, istorie şi educaţie antreprenorială din perspectiva formării cetăţeanului mileniului III, Simpozionul internaţional „Educaţie fără frontiere”, Iaşi, 4 mai 2012
Pila   Victoria, articol, Realizarea competenței specific de valorificare a oportunităților de dezvoltare personal și integrare socio-personală reușită în cadrul orelor de educație civică în gimnaziu, Orizonturi didactice,  Studis, Chișinău- Iași, 2012
Pila Victoria, Bolohan Natalia, caiet de lucru, Caiet la istorie în clasa a V-a,  Învățământul modern, 2012
Rusica Natalia, articol-recenzie, O carte de incontestabilă utilitate, Limba Română, nr. 5, a.XXIV, 2014
Șchiopu Constantin, articol, Manuale monstru, elevi și profesori debusolați, Limba Română, nr. 1-2, 2016
Șchiopu Constantin, articol, Perspective moderne de interpretare/căutare a identității artistice, Limba Română, nr. 1-2, 2016
Șchiopu Constantin, articol, Grigore Vieru a făcut istorie, Limba Română, nr.1-2, 2015
Șchiopu Constantin, articol, Textul literar: comprehensiune și receptare, Limba Română, nr.3-4, 2015
Șchiopu Constantin ș. a.,articol,The methodology of the literary-artistic education: definition and structure. În: Journal of Educational Sciences & Rsichology. Vol. ( LXVII),  nr.1, 2015
Șchiopu Constantin ș.a., articol,  Theoretical Coordinates  of the Literary-Artistic Education  Methodology, Educația 21, nr.13, 2015
Șchiopu Constantin, articol,Fundamente ale metodologiei ELA. Sistemul de principia, Revista de ştiinţe socio-umane, nr.1 (29), 2015
Șchiopu Constantin, articol, Abordări teoretice privind tehnologiile educației literar-artistice, Revista de ştiinţe socio-umane, nr.1 (29), 2015
Șchiopu Constantin, articol, Formarea elevului-cititor prin tehnica generării de alternative, Didactica Pro¸ nr. 1 (89), 2015
Șchiopu Constantin, articol, Considerații privind metodologia educației literar-artistice în procesul receptării operelor dramatice, Univers pedagogic, nr. 1 (45), 2015
Șchiopu Constantin, articol, Sugestii metodologice privind rezolvarea testului de evaluare,  Studia Universitatis Moldaviae. Seria Ştiinţe ale Educaţiei¸ nr.5 (85), 2015
Șchiopu Constantin, articol, Receptarea literaturii prin  sistemul de sarcini-exerciții cu caracter interactiv, Univers pedagogic, 2015, nr. 2
Șchiopu Constantin, articol,  Formarea cititorului de literatură în raport cu teleologia și conținuturile educației literar-artistice,  Studia Universitatis Moldaviae. Seria Ştiinţe ale Educaţiei, nr. 9 (89), 2015
Șchiopu Constantin, articol,   Textul literar: comprehensiune și receptare, Limba română, nr. 3-4, 2015
Șchiopu Constantin, articol,  Formarea la elevi a competențelor lectorale, Limba română, nr.6, 2014
Șchiopu Constantin, articol,  Principii de abordare a literaturii ca disciplină școlară, Limba română, nr. 5, 2014
Șchiopu Constantin, articol, Evaluarea competenţelor de lectură ale elevilor prin intermediul testelor, Limba română, nr.3, 2014
Șchiopu Constantin, articol, Testul pentru examenul de bacalaureat: posibile erori și modalități de rezolvare,  Limba română, nr.3, 2014
Șchiopu Constantin, articol,  Perspective de interpretare a creaţiei lui Grigore Vieru,  Limba română, nr. 1, 2014
Șchiopu Constantin, ghid pentru pregătirea examenului de BAC, 210 compuneri și teste rezolvate. Limba și literatura română, TEO- Educațional, 2014
Șchiopu Constantin, Culegere de exerciţii la limba română, Comunicarea : greșeli și soluții., TOCONO,  2014
Șchiopu Constantin, articol, Testul pentru examenul de bacalaureat: posibile erori și modalități de dezvoltare, Limba română,nr. 3,aprilie, 2014
Șchiopu Constantin,articol, Interpretarea operelor lirice în contextul educației literar-artistic,  Artă şi educaţie artistică, nr. 1 (23), 2014
Șchiopu Constantin,articol, Repere teoretico-literare și metodologice ale receptării operei literare, Artă şi educaţie artistică, nr. 2 (24), 2014
Șchiopu Constantin, articol, Perspective de receptare a liricii lui Grigore Vieru, Limba română, nr.1, 2014
Șchiopu Constantin, articol , Proiectul didactic: între ce se cere și cum trebuie să fie, Făclia, 2013
Șchiopu Constantin, articol , Receptarea literaturii: dialoguri multiculturale (materialele conferinței științifice internaționale), „Literature, Discourse and Multicultural Dialogue (LDMD-I), 5-6 decembrie, Tărgu – Mureș, 2013
Șchiopu Constantin, articol, Interpretarea textului literar prin tehnica generării de alternative, Limba română, nr 1- 4, 2013
Șchiopu Constantin, articol,  Învăţământul între inovaţie şi reformă,  Învăţătorul modern, nr. 20, 2012
Șchiopu Constantin, articol, Sarcini activ-participative de valorificare a operei literare, Limba română, nr. 3-4, 2012
Șchiopu Constantin, articol , Memoria ca justiție sau refacerea drumului invers, Limba română, nr. 7 – 8, 2012
Șchiopu Constantin, articol , Poezia basarabeană versus temporalitatea ființei, Literatura și arta, nr. 47, 2012
Șchiopu Constantin, articol,  Interpretarea textului literar: tehnici de creativitate,  Limba română, nr.11 -12, 2011
Șchiopu Constantin, articol , Meniuc. Pagini de corespondență: o carte inedită și necesară, Atelier,  2011
Șchiopu Constantin, Vâlcu Marcela,manual, Literatura română. Manual pentru clasa a X-a, liceu. Chişinău: Litera educaţional,  ediția a 3-a, 2009
Cimpoi Mihai, Şchiopu Constantin,manual, Literatura română. Manual pentru clasa a XII- a, Chişinău: Litera, ediţia a 3-a, 2008
Șchiopu Constantin, Vâlcu Marcela, manual, Literatura română. Manual pentru clasa a XI-a, liceu. Chişinău: Litera educaţional, ediția a 3-a, 2006

 Comisia metodică Științe Exacte

Adam Ecaterina, auxiliar, Informatica în definiții, www.didactic.ro
Adam Ecaterina, auxiliar, Teza la informatică, clasa a XI-a, profil real, www.didactic.ro
Adam Ecaterina, auxiliar, Teză semestrială la informatică, clasa a XI-a, profil umanist, www.didactic.ro
Adam Ecaterina, articol, Olimpiada municipal de programare 2007, Revista „Delta”, nr.1, 2007
Avdeev Larisa, Șterbeț Daniela, material didactic, Chimie – modele de teste pentru examenul de bacalaureat, Lyceum, 2010
Avdeev Larisa ș.a.,culegere, Chimie. Modele de teste pentru examenul de bacalaureat, Lyceum, 2010
Avdeev Larisa ș.a., material didactic, Chimia în întrebări și răspunsuri, Reclama, 2009
Baltag Valeriu ș.a.,  Matematici aplicate. Note de curs, Biotehdesign, Chișinău, 2016
Baltag Valeriu ș.a.,  Математические   олимпиады Молдовы:  Задачи и решения.  1957-1992, ediţia a 2-a, Centrul  Editorial  Poligrafic,  USM, 2015
Baltag Valeriu ș.a.,  MATEMATICA, Programa de examen pentru absolvirea învăţămîntului gimnazial, anul de  studii 2014-2015, aprobată la Comisia Naţională de Examene, proces-verbal nr. 1 din 31 octombrie 2014 și validată prin ordinul Ministrului Educaţiei nr. 1115 din 31 octombrie 2014
Baltag Valeriu, Botnaru O., articol, Evaluarea curriculumului şcolar – perspectivă de modernizare  
Baltag Valeriu, articol, ŞVO – o istorie de succes a Liceului AŞM, Lexon – Prim, 2013
Baltag Valeriu, carte, Culegere de exerciţii şi probleme pentru clasa a IV-a, Cadran, 2012
Baltag Valeriu ș.a., Culegere de exerciţii şi probleme de matematică  pentru elevii claselor I – IV, Cadran,  ediţia a 3-a, 2012
Baltag Valeriu ș.a., Elemente de analiză matematică,  Chişinău, Tipografia Centrală, 2010
Baltag Valeriu ș.a., Olimpiadele de Matematică ale Republicii Moldova  (1957-2001),  GIL, România, 2010
Baltag Valeriu, manual, Elemente de analiză matematică, Tipografia Centrală, Chişinău, 2010
Baltag Valeriu, culegere de probleme, Olimpiade de matematică ale Republicii Moldova (1957-2001), GIL, Zalău, România
Baltag Valeriu ș.a., Culegere de exerciţii şi probleme de matematică   pentru  elevii claselor I-IV,  Chişinău, Cadran, ediția a 2-a, 2008
Baltag Valeriu ș.a., Culegere de exerciţii şi probleme de matematică  pentru  elevii claselor I-IV,  Chişinău, Cadran, 2007
Baltag Valeriu ș.a., manual, Matematica, Clasa a V-a, Chişinău, Lumina, 2005
Baltag Valeriu ș.a., Matematica, Ghid pentru profesori, Clasa a V-a, Chişinău, Lumina, 2005
Baltag Valeriu ș.a., Математика, Учебник. V-ый класс, Chişinău, Lumina, 2005
Baltag Valeriu ș.a., Математика, Пособие для учителя, V-ый класс, Chişinău, Lumina,  2005
Baltag Valeriu ș.a., Bacalaureat 2005, Culegere  de exerciţii şi probleme, Chişinău, Elena VI,  2005
Baltag Valeriu ș.a., Olimpiade Matematice 2002, Elena VI, 2003
Cîrlig Cornelia, Ciobanu Oleg ş.a., auxiliar, Caiet pentru lucrări de laborator, cl. IX, ediţia 2, ProEdit, 2011
Cîrlig Cornelia, Ciobanu Oleg ş.a., auxiliar, Caiet pentru lucrări de laborator, cl. VI, ediţia 2, ProEdit, 2011
Cîrlig Cornelia, Ciobanu Oleg ş.a., auxiliar, Caiet pentru lucrări de laborator, cl. VII, ediţia 2, ProEdit, 2011
Cîrlig Cornelia, Ciobanu Oleg ş.a., auxiliar, Caiet pentru lucrări de laborator, cl. VIII, ediţia 2, ProEdit, 2011
Cîrlig Cornelia, articol, Montarea unui circuit simplu, FTM vol. 6, nr. 3, 4
Cîrlig Cornelia, Ciobanu Oleg ş.a., auxiliar, Caiet pentru lucrări practice la fizică, clasa a VI-a, ProEdit, 2010
Cîrlig Cornelia, Ciobanu Oleg ş.a., auxiliar, Caiet pentru lucrări practice la fizică,  clasa a IX-a, ProEdit, 2010
Cîrlig Cornelia, Ciobanu Oleg ş.a., auxiliar, Caiet pentru lucrări practice la fizică,  clasa a VII-a, ProEdit, 2010
Cîrlig Cornelia, Ciobanu Oleg ş.a., auxiliar, Caiet pentru lucrări practice la fizică, clasa a VIII-a, ProEdit, 2010
Dragan Galina, coautor, Curriculumul actualizat pentru disciplina Informatica, clasele VIIIX, Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, Chişinău, 2014
Dragan Galina, coautor, Curriculumul actualizat pentru disciplina Informatica, clasele XXII, profulurile Umanist şi Real, Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, Chişinău, 2014
Dragan Galina, articol, Metode şi tehnici interactive în predarea informaticii, Simpozionul naţional de comunicări ştiinţifice „IPO-TECH”, Colegiul tehnic „Ion Creangă”, Târgu-Neamţ, România, 26 martie 2011
Dragan Galina, coautor, carte, Metodica predării informaticii. UPS  “Ion Creangă”, 2008
Dragan Galina, Proiect didactic la informatică, clasa a X-a, INFORMATICĂ. Ghid de implementare a curriculumului modernizat în învăţământul liceal, ÎEP Ştiinţa, 2007
Dragan Galina, coautor, articol, Probleme propuse la concursul municipal de informatică, 2005, Delta. Revistă de matematică şi informatică, Nr.1/2006
Dragan Galina, coautor, Planificarea de lungă durată la INFORMATICĂ, clasa a X-a, anul 2003-2004, www.cnti.moldnet.md
Dragan Galina, Proiect didactic la informatică. Clasa a VII-a, MATEMATICĂ şi  ŞTIINŢE, ghiduri metodologice, Litera, Chişinău, 2000
Dragan Galina, culegere, Teste-grilă la limbajul de programare Pascal,  TISH, 2000
Druţă Olga, teză la conferinţă, Formare de competenţe: declaraţie şi realitate, 2010
Druţă Olga., teză la conferinţă, Tema pentru acasă între rutină şi practică, 2010
Dușciac Viorel, Vîrlan Zinaida, articol, Educația altfel, Valențe europene în educație, vol. 10,  CNCSIS, Iași, 2016
Efros Maria, articol, Valoarea formativă a temei pentru acasă, Conferința Internațională „Mathematics and Information technologies: Research and Education” , MITRE 2011
Efros Maria, Efros Petru, manual, Matematică. Manual pentru clasa a XII-a, Prut-Internaţional, 2011
Efros Maria, articol, Curbe remarcabile de ordinul patru, revista Delta, nr. 1(10)/2010
Efros Maria, Efros Petru, Popa Ana, culegere, Matematică. Teste pentru clasa a X-a, Prut-Internațional, 2001
Efros Maria, Efros Petru, Popa Ana, culegere, Matematică. Culegere de exerciții și probleme pentru clasa a X-a,  Prut-Internațional, 2001
Efros Petru ș.a., manual, Matematică. Manual pentru clasa a X-a,  Prut-Internațional, 2014
Efros Petru ș.a., manual, Matematică. Manual pentru clasa a XI-a, Prut-Internațional, 2014
Efros Petru  ș. a., culegere, Matematică. Culegere de exerciții și probleme pentru clasa a XI-a,  Prut-Internațional, 2001
Efros Petru  ș. a., culegere, Matematică. Culegere de exerciții și probleme pentru clasa a XII-a,  Prut-Internațional, 2001
Popa Ana, articol, Valorile general-umane în societatea contemporană, Învățătorul modern, nr. 4, 2014
Popa Ana, articol, Modalităţi şi tehnici de lucru în pregătirea elevilor pentru olimpiade şcolare, Dialoguri chișinăuiene, 2013
Popa Ana, teză la conferinţă, Aspecte ale lucrului cu copii dotaţi la matematică ,2010
Popa Ana, teză la conferinţă, Matematica între rutină şi creativitate ,2010
Popa Ana, teză la conferinţă, Obţinerea succesului şcolar prin formarea competenţelor de rezolvare a unor probleme din cotidian, Conferinţă Chişinău, 2010
Popa Ana, Bujag Liuba, manual, Matematica (de la alfa la omega) culegere de itemi pentru pregătirea examenului de absolvire a gimnaziului, 2009
Șterbeț Daniela, articol, A învăța să înveți – competența cheie în instruire, Univers Pedagogic Pro Nr.6(513), 2016
Șterbeț Daniela ,24 postări pe blogul personal ”Chimie pentru toți”,  http://vreau-sa-stiu-chimie.blogspot.md/, 2012-2016
Şterbeţ Daniela, Avdeev Larisa, culegere de teste, Modele de teste pentru examenul de BAC(la chimie), Liceum, 2013
Șterbeț Daniela, coautor, Chimie: Modele de teste pentru examenul de bacalaureat, Lyceum, 2013
Șterbeț Daniela, 3 postări pe platforma de resurse didactice Biblioteca Electronică Școlară,  http://biblionline.md/, 2012
Șterbeț Daniela, Liceul de Creativitate și Inventică ”Prometeu-Prim”: Catedra Biologie-Chimie, (8 materiale didactice), tipografia Sirius SRL,  2011
Șterbeț Daniela, coautor articolul, Optimizarea procesului de dezvoltare a competenţei de a învăţa să înveţi prin analiza rezultatelor evaluărilor– Dialoguri chișinăuene, 2011
Șterbeț Daniela, coautor articolul, Optimizarea procesului de dezvoltare a competenţei de a învăţa să înveţi prin analiza rezultatelor evaluărilor – Univers Pedagogic Pro, nr. 15 (286),  2011
Șterbeț Daniela,  peste 100 de materiale didactice (proiecte didactice, teste), portalul www.didactic.ro, sub ID-ul stedana, 2005 – 2011
Șterbeț Daniela, articol, Instruirea diferenţiată – un instrument în formarea competenţei de autoinstruire, Univers Pedagogic Pro, nr. 30(254), 2010
Șterbeț Daniela,coautor , articol,Stratul de ozon – proiect interdisciplinar cu ecou pe viaţă”,Univers Pedagogic Pro, nr. 31 (255),  2010
Șterbeț Daniela, coautor, articol, The People Speak (Vocea Comunităţii) – Ecourile unui proiect internaţional pe meleagul moldav, Univers Pedagogic Pro, nr. 33 (257),  2010
Şterbeţ Daniela, Duşciac Margareta, articol, The People Speak (Vocea Comunităţii) – Ecourile unui proiect internaţional pe meleagul moldav, Univers Pedagogic Pro, nr. 33 (257),  2010
Șterbeț Daniela, articol, Şcoală pentru viaţă, Natura, 2006
Șterbeț Daniela, articol, Comportamentul elevilor: modele şi influenţe, revista Alternativa, nr. 1, 2006
Zaim Sofia, articol, Model de teză la informatică, profil real, Univers Pedagogic Pro nr.33(493), 2015
Zaim Sofia, articol, Valoarea formativă a temei de acasă, Univers Pedagogic Pro nr.32(492),2015
Zaim Sofia, articol, Motivarea elevilor pentru învățare eficientă a disciplinii informatica, Univers Pedagogic Pro nr.31(490), 2015
Zaim Sofia, articol, Eficientizarea evaluării performanţelor prin implementarea programelor SOFT în liceu, Studia Universitatis, Ştiinţe Exacte
Zaim Sofia, articol, Problemă la informatică, Modul, Făclia nr. 12, iunie 2010
Zaim Sofia, articol, Teză semestrială şi matricea de specificaţii, Univers Pedagogic Pro nr.23(247), 2010
Zaim Sofia, articol, Lucrare de sistematizare, Univers Pedagogic Pro nr.25(249), 2010

Comisia metodică Biologie-Geografie-Artă

Canţîr Ion ş.a., manual, Educaţia plastică. Manual pentru clasele III-IV, Arc, 2007, 2012, 2016
Canțîr Ion, articol, Dezvoltarea creativității plastice la elevii din ciclul gimnazial, Analele științifice și competitorilor, UPS „Ion Creangă”, vol. XIII, partea II, Chișinău, 2014
Canțîr Ion, articol, Teoria și metodologia instruirii la lecțiile de educație plastică, Analele științifice și competitorilor, UPS „Ion Creangă”, vol. XIII, partea II, Chișinău, 2014
Canțîr Ion, articol, Manualul de educație artistico-plastică în contextul modernizării învățământului, Analele științifice și competitorilor, UPS „Ion Creangă”, vol. X, partea II, Chișinău, 2011
Canțîr Ion, articol, Lecția de desen și tipurile ei, Analele științifice și competitorilor, UPS „Ion Creangă”, vol. X, partea II, Chișinău, 2011
Canțîr Ion, ghid, Educație plastică. Ghid pentru învățători, ARC, Chișinău, 2007
Gaju Mariana, articol, Paradigme educațiomale moderne, Univers pedagogic, Pro, Nr.47, 2014
Gonţa Stanislav, articol, Aspecte teoretico-metodologice în formarea competenţei de manifestare a unui comportament ecologic adecvat la lecţiile de geografie, revista Noosfera, nr. 6-7, 2012, ULIM
Palamarciuc Lilia, ghid metodic, Jocuri de mişcare pentru activităţi în masă, Chişinău, 2016
Palamarciuc Lilia, articol, Teoria şi arta educaţiei fizice în şcoală, Congresul internaţional al profesoruilor de educaţie fizică, ediţia a V-a, Mals, Italia, 2015
Palamarciuc Lilia, articol, Teoria şi arta educaţiei fizice, Congresul internaţional al profesoruilor de educaţie fizică, ediţia a IV-a, Petrozavodsc, Rusia, 2014
Palamarciuc Lilia, ghid metodic, Jocuri pentru partea de încheiere a orei de educaţie fizică, Chişinău, 2014
Platon Tatiana, articol, Lucrări practice şi de laborator – o formă de evaluare în scopul dezvoltării vorbirii, competenţei de autocunoaştere şi autodezvoltare în cadrul orelor de biologie, Dialoguri chișinăuiene, 2013
Severin Maricela, articol, Item- ghiceşte sau gîndeşte… , Univers Pedagogic Pro, Nr.30 (490), 2015
Severin Maricela, articol, Integrarea ştiinţelor – viziune europeană, Univers Pedagogic Pro, Nr.26(486), 2015
Severin Maricela, articol, Evaluarea inițială – reper al succesului didactic, Culegerea Forumului de idei pedagogice, Dialoguri chișinăuiene,  2015
Severin Maricela, carte, Biologia. Programe pentru examenul de bacalaureat 2012, Agenţia de Evaluare şi Examinare, 2012
Severin Maricela, culegere, Biologie. Modele de teste pentru examenul de bacalaureat, Lyceum, 2011
Severin Maricela, recenzie, Ghidul de implementare a curriculumului pentru treapta gimnazială de învăţământ la disciplina Biologie – autori M. Goraş, S. Gînju, L. Rudei, Lyceum, 2011
Severin Maricela, broşură, Programa de bacalaureat BIOLOGIE, Lyceum, 2011
Severin Maricela, Şterbeţ Daniela, articol, Optimizarea procesului de dezvoltare a competenţei de a învăţa să înveţi prin analiza rezultatelor evaluărilor, Univers Pedagogic Pro, nr. 15 (286), 2011
Severin Maricela, articol, Evaluarea pentru susţinerea motivaţiei?…Da, este posibil!, Univers Pedagogic Pro, nr. 29 (253), 2010
Severin Maricela, Şterbeţ Daniela, articol, Stratul de ozon – proiect interdisciplinar cu ecou pe viaţă, Univers Pedagogic Pro, nr. 31 (255),  2010
Severin Maricela, Şterbeţ Daniela, Druţă Olga, articol, Instruirea diferenţiată – un instrument în dezvoltarea competenţei de autoapreciere, Univers Pedagogic Pro, nr. 30 (254),  2010
Truhin Ina (coautor), auxiliar, Agenda studentului practicant,  ESEFS, 2012
Zavorotnaia Ludmila, traducere, Caiet de lucrări de laborator la biologie, clasa a VI-a, Tipografia din Orhei, 2013
Zavorotnaia Ludmila, coautor, articol, Lucrări practice şi de laborator – o formă de evaluare în scopul dezvoltării vorbirii, competenţei de autocunoaştere şi autodezvoltare în cadrul orelor de biologie, Dialoguri chişinăuene, 2013
Zavorotnaia Ludmila, articol, Suntem copii atâta timp cât mai avem părinți, www.europalibera.org,12.05.2012
Zavorotnaia Ludmila, Platon Tatiana ş.a., culegere de teste (limba rusă), Biologia, cl. VI, var. A şi B., Tipografia din Orhei, 2010
Zavorotnaia Ludmila, Platon Tatiana ş.a., culegere de teste (limba română), Biologie: procese şi sisteme vitale, cl. XI, profil real, var. A şi B., Tipografia din Orhei, 2010
Zavorotnaia Ludmila, Platon Tatiana ş.a., culegere de teste (limba rusă), Biologie: procese şi sisteme vitale, cl. XI, profil real, var. B., Tipografia din Orhei, 2010

Comisia metodică Limbi Străine

Balea Livia, articol, It’s a blessing to work with little ones, Făclia, 2012
Balea Livia, articol, Personal Statement, Făclia, 2012
Bujor Lorena, Tolico Doina, culegere de teste, English Tests for the Exam (clasa a IX-a), Lyceum, 2010
Bujor Lorena, culegere de teste, Test Your English (carte de teste pentru clasa a II-a), Lyceum, 2010
Bujor Lorena, Tolico Doina, culegere de teste, Test Your English (carte de teste pentru clasa a III-a), Lyceum, 2010
Bujor Lorena, Tolico Doina, culegere de teste, Test Your English (carte de teste pentru clasa a IV-a), Lyceum, 2010
Duşciac Margareta, Manual de limba engleză, clasa a XI-a, This is Our World, manual pentru clasa a XI-a,  Arc, manual în curs de apariție
Duşciac Margareta, Gîscă Maria, Chira Maria, manual, Working Together, manual de limba engleză, clasa a X-a,  Arc, 2012
Duşciac Margareta şi  Gîscă Maria, manual, English for Success, manual de limba engleză, clasa a IX-a,  Ştiinţa, Prut-Internaţional, 2010
Gîscă Maria, Manual de limba engleza pentru clasa a XI-a, This Is Our World, Arc, 2011
Gîscă Maria, Dușciac Margareta, manual, English for Success, manual de limba engleză, clasa a IX-a, Ştiinţa şi Prut-Internaţional, 2010
Gîscă Maria, Duşciac Margareta, manual, At the Crossroads, manual de limba engleză, clasa a XII-a, Arc, 2010
Grama Stella, articol, Using Web 2:00 Teaching Tools in EFL Classes, broșura conferinței META, aprilie 2015
Grama Stella, Ghid metodic, Long-Term Plans in English, Print-Caro, 2015
Grama Stella, articol, Promoting Students Engagement in English Classroom Through Active Learning, broșura de specialitate META, 2015
Grama Stella, articol, Lesson Plan for 9th Grade students, Health Hazards, revista de specialitate META,  2015
Grama Stella, articol, Lesson Plan: London sights, revista de specialitate META,  2015
Moraru Nina, evaluator, Manualul de limba engleză cl. a II-a, limba I, 2016
Moraru Nina, evaluator, Manualul de limba engleză cl. a XII-a, limba I, 2015
Moraru Nina, evaluator, Manualul de limba engleză cl. a XI-a, limba I, 2014
Moraru Nina, evaluator, Manualul de limba engleză cl. a XII-a, limba II, 2011
Moraru Nina, evaluator, Manualul de limba engleză cl. a XI-a, limba I, 2008
Moraru Nina, evaluator, Manualul de limba engleză cl. a X-a, limba I, 2008
Moraru Nina, evaluator, Manualul de limba engleză cl. a X-a, limba II, 2008
Moraru Nina, recenzie, Manual de limbă engleză clasa a XII-a, limba a doua,  ARC, 2011
Moraru Nina, evaluator, Curriculum la limba străină II în cadrul Proiectului „Educaţie de Calitate în Mediul Rural din Moldova”, 2010
Moraru Nina, coautor, English Curriculum Guide, 2008
Moraru Nina, coautor, Ghidul candidatului la BAC+ admiterea 2004, Teste, 2004
Moraru Nina, coautor, Absolvirea 2003. Teste pentru şcoala medie de cultură generală, Teste, 2003
Moraru Nina, coautor, BAC 2003, Teste la limba engleză, 2003
Munteanu Svetlana, articol, Theories on Interactive Learning, Based on Student-Centered Learning Progress, broșura de specialitate META, 2012
Munteanu Svetlana C., articol, Corelația între scrierea creativă și gândirea critică, APLE Innovations and Challenges in Teaching English, STUDIA UNIVERSITATIS,  2012
Munteanu Svetlana C., articol, Music as a Type of Communicative Activity, Innovations and Challenges in Teaching English, STUDIA UNIVERSITATIS,   2012
Nedelciuc Rodica, articol, Teaching Public Speaking in Scools, Broșura conferinței META, aprilie 2015
Nedelciuc Rodica, articol, Enhancing the Communicative Competence at the Gymnasium Level, broșura de specialitate META,2015
Nedelciuc Rodica, articol, Enhancing the Speaking Competence at the Gymnazium Level, Forum Științifico-Practic Pedagogic Internațional „Orizonturi Didactice”, Chișinău-Iași, Studis, 2012
Razmeriță Victoria, Dimensiunea intensității în diferite tipuri de imaginar, Probleme actuale de lingvistică, glotodidactică și știință literară, vol.III, Chișinău, 2004
Razmeriță Victoria, La categorie de l’intensité et son expression poétique, Analele Știintifice ale USM, Chișinău, 2003
Razmeriță Victoria, Perspectives et paramètres d’expression de l’intensité en linguistique, La linguistique entre recherche et application. Actes du Colloque International organise a l’occasion du XL-ieme anniversaire du Département de Philologie Française „Grigore Cincilei”, USM, 2005
Razmeriță Victoria, L’Intensité -une expression des figures de style, Conferința Științifică Internațională – Învățământul superior și cercetarea-piloni ai societății bazate pe cunoaștere, dedicată jubileului de 60 de ani ai USM, Chișinău, 2006
Scobioală Maria ş.a., manual, Manuel de français en 8, Arc,  2000, 2005, 2010, 2015
Scobioală Maria, Le  français c’est utile, le français c’est facile,  2000
Vîrlan Zinaida, Dușciac Viorel, articol, Educația altfel, Valențe europene în educație, vol. 10,  CNCSIS, Iași, 2016
Vîrlan Zinaida, Scobioală Maria ş.a., manual, Manuel de français en 2 e,  Prut Internațional, 2005, 2011, 2015
Vîrlan Zinaida, Scobioală Maria ş.a., manual, Manuel de français en 3 e, Arc, 2005, 2011, 2015
Vîrlan Zinaida, Scobioală Maria ş.a., manual, Manuel de français en 4 e, Arc, 2005, 2011, 2015
Vîrlan Zinaida, Scobioală Maria ş.a., ghid metodic, Limba franceză. Clasele a II-a – IV-a, Arc, 2005, 2011, 2015
Vîrlan Zinaida, manual, Manuel de français en 10 e, Arc, 2008, 2012
Vîrlan Zinaida, manual, Manuel de français en 11 e, Arc,  2009
Vîrlan Zinaida ş.a., manual, Manuel de francais en XII e, Prut Internaţional, 2002, 2010, 2015
Vîrlan Zinaida, Scobioală Maria, Teste de BAC la limba franceză, 2002, 2003, 2004, 2005
Vîrlan Zinaida, Scobioală Maria, Teste pentru clasa a XI-a, 2003, 2004
Vîrlan Zinaida, Maler Fevronia, Traducere, Dincolo de imposibil, de Aurelian Silvestru, Prut Internațional, 2009
Vîrlan Zinaida, Traducere, Instrumente chirurgicale, 2006
Voroniuc Silivia ș.a. (autor și coordonator), Curriculum la limba străină II pentru învățământul gimnazial și liceal (clasele V-XII), www.edu.md , 2016
Voroniuc Silivia ș.a., carte,  Referențialul de evaluare a competențelor specific formate elevilor, Ministerul Educației al RM, AȘM, Institutul de Științe ale Educației, Chișinău, 2014
Voroniuc Silvia, articol, De bouche à l’oreille (Dezvoltarea competenţelor de comunicare orală în cadrul orelor de limbă franceză), Site oficial al Centrului Regional Francofon pentru Europa Centrală şi Orientală (CREFECO), Organizaţia Internaţională a Francofoniei www.crefeco.org, iunie 2012
Voroniuc Silvia, carte, Standarde de eficiență a învăţării, Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, Lyceum,  2012
Voroniuc, Silvia, auxiliar, Set de fișe pedagogice pentru clasele primare, proiectul MINI, Organizația Internațională a Francofoniei, Sofia, 2012
Voroniuc Silvia, Scobioală Maria, ş.a., Ghid de implementare a curriculumului modernizat în învățământul primar și gimnazial (clasele a II-a – a IX-a), Lyceum, 2011
Voroniuc Silvia, ș.a., Curriculum la limba străină I pentru învățământul primar (clasele II-IV), Ministerul Educației al RM , Chișinău, 2010
Voroniuc Silvia, ș.a., Curriculum la limba străină I pentru învățământul gimnazial (clasele V-IX), Ministerul Educației al RM , Chișinău, 2010
Voroniuc Silvia, ș.a., Curriculum la limba străină I pentru învățământul liceal (clasele X-XII), Ministerul Educației al RM , Chișinău, 2010
Voroniuc Silvia, ș.a., Curriculum la limba străină II pentru învățământul liceal (clasele X-XII), Ministerul Educației al RM , Chișinău, 2010
Voroniuc Silvia, ș.a., Activități pentru a reuși examenul de bacalaureat. Modele de teste pentru dezvoltarea competențelor de comprehensiune scrisă și de exprimare orală, Chișinău, 2009
Voroniuc Silvia, ș.a., Curriculum la limba franceză pentru clasele bilingve (clasele I-XII), Ministerul Educației al RM , Agenția Universitară a Francofoniei, Chișinău, 2008
Voroniuc Silvia, Veronica Gărbălău ș.a.,  carte, Standarde educaționale la disciplina limba străină din învățământul ptimar, gimnazial și liceal, Ministerul Educației al RM , Institutul de Științe ale Educației, Chișinău, 2008
Voroniuc Silvia, articol, Calea maestrului, Univers pedagogic, 2007
Voroniuc Silvia, Veronica Gărbălău ș.a.,  articol, Cultural și intercultural în predarea/învățarea limbilor străine, UPS „Ion Creangă”, Conferința teoretico-științifică internațională, Chișinău, octombrie 2006
Voroniuc Silvia, Gărbălău Veronica, articol, Vocabulaire: parcours long, USM,  Conferința științifică internațională „Probleme actuale de lingvistică, didactică și științe literare”, Chișinău, 2004
Voroniuc Silvia, Gărbălău Veronica, Culegere de proiecte didactice pentru clasele IX-XII, ”La France et les Français”, Chișinău, 2000

 

 

 

 

5242 Total Views 8 Views Today

Lasă un comentariu