Echipa managerială a Liceului “Prometeu” e constituită din 12 cadre didactice: directorul liceului și directori adjuncţi.

Nr. crt. Numele, prenumele Specialitatea Funcţia deţinută Gradul managerial/didactic
 1 Silvestru Aurelian Pedagogie şi psihologie Director Doctor în psihologie
 2 Mariniuc Constantin Limba şi literatura română Director adjunct pentru instruire la gimnaziu-liceu
 3 Scripnic Iulia Pedagogia şi metodica învăţământului primar Director adjunct pentru instruire   la clasele primare Didactic întâi, grad managerial doi
 4 Brunchi Cristina Pedagogia şi metodica învăţământului primar Director adjunct pentru educaţie la clasele primare Didactic întâi, grad managerial doi
 5 Vîrlan Zinaida Limba franceză Director adjunct pentru educaţie la gimnaziu-liceu Didactic superior, grad managerial doi
 6 Silvestru Larisa Limba şi literatura română, Limba engleză Director la Şcoala primară „Prometeu-Junior”, director adjunct, relaţii publice Magistru în managementul educaţional, doctorandă, grad managerial doi
 7 Şterbeţ Daniela Chimie şi fizică Director adjunct responsabil de activitatea ştiinţifico-metodică şi disciplina de muncă Didactic superior
 8

Lungu Angela

Limba şi literatura română Director adjunct responsabil de comisia metodică Ştiinţe Socioumanistice Didactic întâi
 9 Efros Maria Matematică şi cibernetică Director adjunct responsabil de comisia metodică Ştiinţe Exacte Didactic superior
 10 Nedelciuc Rodica Limba engleză Director adjunct responsabil de comisia metodică Limbi Străine Didactic doi
 11 Gaju Mariana Geografie, hidrologie Director adjunct responsabil de comisia metodică Biologie-Geografie Didactic întâi, grad managerial doi
 12 Atanasova-Cataeva Mariana  Jurnalistică Director adjunct pentru economie şi dezvoltarea bazei tehnico-materiale a Liceului
5589 Total Views 4 Views Today

Lasă un comentariu