Misiunea Liceului de Creativitate şi Inventică “Prometeu-Prim”

 

În Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, se afirmă că „educaţia trebuie să urmărească deplina înflorire a personalităţii”.Astfel, Liceul de Creativitate şi Inventică “Prometeu-Prim” îşi propune să ofere tuturor elevilor condiţii echitabile pentru învăţământ şi educaţie, militând pentru sănătate, inteligenţă şi talent, unite prin cultură într-o personalitate creativă, ţinând cont de factorii socio-culturali şi de particularităţile individuale şi de vârstă ale elevilor.

Modelul uman, pe care şi-l propune liceul, se rezumă la o serie de capacităţi, cum ar fi:

 • om capabil să ia decizii
 • capabil de învăţare (din punct de vedere cognitiv şi afectiv)
 • capabil să acţioneze spre binele său şi al celor din jurul său
 • capabil de autocunoaştere şi colaborare
 • capabil să se integreze în procesul social
 • capabil să se autorealizeze prin creaţie.

Viziunea Instituţiei

Liceul de Creativitate şi Inventică “Prometeu-Prim” îşi propune să fie recunoscut la nivel naţional şi internaţional pentru:

 • înalta calitate a educaţiei şi a procesului de predare-învăţare-evaluare focalizat pe elev (elevul în centrul procesului de educaţie şi instruire);
 • puternica motivaţie, angajare şi pregătire profesională a corpului profesoral şi a elevilor;
 • participare prin educaţie şi instruire la dezvoltarea durabilă a comunităţii locale;
 • experienţă educaţională de calitate oferită la nivel local şi naţional;
 • climat organizaţional intelectual oferit atât profesorilor, cât şi elevilor;
 • resursele materiale la nivelul cerinţelor şi tehnicilor moderne;
 • responsabilitatea acţiunilor personalului didactic şi elevilor;
 • management performant;
 • responsabilizarea părinţilor elevilor faţă de actul educaţional;
 • cultivarea unui comportament tolerant, democratic;
 • stimularea încrederii în sine, puterea individului de a imagina, de a crea şi de a lucra în echipă;
 • promovarea modelelor de gândire inteligentă, creatoare şi strategică.

2727 Total Views 3 Views Today

Lasă un comentariu