Liceul „Prometeu” a fost înfiinţat ca instituţie de învăţământ privat, în anul 1991, prin Hotărârea de Guvern nr. 473 din 29 august. Conform articolului 1 al Hotărârii menţionate, liceul şi-a început activitatea la 1 septembrie 1991, cu un efectiv de 50 de elevi, cu denumirea „Liceul Experimental de Creativitate şi Inventică „Prometeu”. În anul de studii 2014-2015, la Liceul „Prometeu-Prim” şi Şcoala Primară „Prometeu-Junior” învaţă 1242 de elevi.

Liceul a fost înfiinţat la iniţiativa Asociaţiei de Creaţie „TOCONO” („Totul Copiilor Noştri”), fondată de Aurelian Silvestru în scopul implicării tuturor forţelor constructive în reformarea şcolii naţionale. Suportul teoretic al înfiinţării Liceului a fost „Concepţia dezvoltării personalităţii elevului în condiţiile învăţământului de alternativă”, elaborată de Aurelian Silvestru, scriitor, doctor în psihologie, Cavaler al Ordinului Republicii – concepţie aprobată de Ministerul Învăţământului.

Drept bază juridică pentru activitatea liceului, serveşte Statutul instituţiei de învăţământ aprobat la Adunarea Generală a Asociaţilor liceului și reprezentanți ai Centrului Experimental „Prometeu” SRL., din care fac parte următoarele trei organizaţii: „Planta-Vin”, „AFN” şi „TOCONO”.

Statutul liceului stipulează principalele sarcini şi obiective de activitate:

  • dezvoltarea personalităţii copilului, a capacităţilor şi a aptitudinilor sale;
  • cultivarea respectului pentru drepturile şi libertăţile omului, indiferent de apartenenţa lui etnică, de provenienţa socială şi atitudinea faţă de religie – principii consemnate în Cartea Naţiunilor Unite;
  • pregătirea copilului pentru a-şi asuma responsabilităţile vieţii într-o societate liberă, în spiritul înţelegerii, păcii, toleranţei, egalităţii între sexe şi prieteniei între toate popoarele şi grupurile etnice, naţionale şi religioase;
  • cultivarea simţului necesităţii de a munci pentru binele propriu şi cel al societăţii, al stimei faţă de cei care produc bunuri materiale şi spirituale;
  • educarea stimei faţă de părinţi, faţă de identitate, limbă şi valorile culturale ale poporului, precum şi faţă de valorile naţionale ale ţării în care trăieşte, ale ţării din care poate fi originar şi ale civilizaţiilor diferite de a sa;
  • cultivarea simţului responsabilităţii faţă de mediul înconjurător, formarea conştiinţei ecologice;
  • asigurarea unei pregătiri fizice multilaterale, formarea simţului necesităţii de practicare a culturii fizice şi a sportului pe parcursul întregii vieţi.
19633 Total Views 5 Views Today

Lasă un comentariu