În amiaza zilei de 29 ianuarie 2015, filiala bibliotecii „Ion Creangă” din incinta Teatrului Republican de Păpuși „Licurici” a găzduit lansarea celui mai recent roman al lui Aurelian Silvestru, „Și tu ești singur?”. E vorba, de fapt, despre o relansare – cartea a fost prezentată tot aici, cu prilejul aniversării a 65 de ani de la nașterea lui Aurelian Silvestru, alături de alte 3 volume apărute de curând: Pragul sau Alte Fărâme de suflet, Aforisme și  Biobibliografia elaborată de Biblioteca Națională pentru copii „Ion Creangă”. De această dată, lansarea s-a produs în contextul campaniei naționale „Copiii Moldovei citesc o carte”, dedicată în acest an romanului domnului Silvestru „Și tu ești singur?”.
Claudia Balaban, directoarea Bibliotecii Naționale pentru copii „Ion Creangă” a menționat că „Aurelian Silvestru este un autor valoros, cărțile sale fiind căutate în biblioteci și citite.” Doamna Balaban a făcut și o scurtă retrospectivă a campaniei „Copiii Moldovei citesc o carte”, amintind că prima ediție, consacrată cărții „Fărâme de suflet” de Aurelian Silvestru, a constituit un real succes.
Poetul Iulian Filip a afirmat că „Aurelian Silvestru a realizat, în ambalaj detectiv, un personaj în evoluție, care traversează o luptă, pentru ca, la urma urmei, să triumfe dragostea. (…) Fericiți sunteți cei de la Prometeu, pentru că aveți un model și o provocare permanentă în persoana lui Aurelian Silvestru!”
Doamna Viorica Motorin, profesoară de limba și literatura română în cadrul Liceului de Creativitate și Inventică „Prometeu – Prim”, s-a referit la structura narativă a romanului, pe care l-a comparat cu o avalanșă în care nu e loc de contemplări, un context în care clipele de liniște par rupte din rai. În opinia doamnei Motorin, „consistența factologică a cărții date se datorează diverselor tehnici narative. Singurătatea capătă o valoare axiologică.”
După părerea poetului Vasile Romanciuc, „Biblioteca a făcut o alegere bună. Și tu ești singur? este o carte consistentă, densă. Dacă ați citit cartea, veți observa că Aurelian Silvestru își scrie cărțile de proză în colaborare cu Aurelian Silvestru psihologul, omul de știință, omul evlavios. Vocea interioară a Anei devine ea însăși un personaj care e vocea dreptei judecăți. Cartea, în întregul ei, este vocea interioară a scriitorului Aurelian Silvestru.” Ca unul care a citit romanul, nu voi suprima încântarea-mi de a constata că cea din urmă considerație a lui Vasile Romanciuc este de o ( în măsura permisibilității acestui cuvânt în chestiune) exactitate neîndoielnică. Autorul nu doar explicită încordarea psihologică a Anei, scurtând, prin intermediul mesajelor Vocii Interioare, calea de acces a cititorului către lăuntrul eroinei. În contrapondere cu această scurtătură, crește distanța interioară a eroinei față de ea însăși, adâncindu-se un abis ce are forma arhicunoscută a conflictului dintre sentiment și rațiune – Ana poate fi redată sieși doar împreună cu Manole, de unde și finalul emoționant , care, într-adevăr, încununează opera. Mai toți protagoniștii romanului sunt, dacă nu o alteritate a scriitorului, atunci, cel puțin, în posesia unei fărâme din sufletul lui Aurelian Silvestru; dincolo de interesul pentru individualizarea personajelor, Aurelian Silvestru acordă o atenție specială mesajului cu care sunt încărcate replicile protagoniștilor, nu de puține ori, dialogurile, dar și monologul naratoarei fiind impregnate de enunțuri pur și simplu aforistice: „ – E greu, probabil, să aștepți pe cineva de care nu ești sigură că va veni, mi-a zis odată Olga. – Ba nu, i-am răspuns. Cel mai greu e să nu ai pe cine aștepta.; Pe atunci, am zis, nu știam că tocmai cel care te face să visezi la fericire este primul care te poate împiedica s-o ai. În genere, n-am știut că minciuna poate fi mai dulce decât adevărul. (…) Adevărul doare, dar lecuiește!; Manole a avut dreptate când mi-a spus: „Clădește-ți viitorul pe visuri ce depind de tine, nu de alții.”
Poetul Ianoș Țurcanu a opinat că „Și tu ești singur? este un roman cinematografic. Cărțile adevărate pun mâna pe răni sângerânde.” Până la o eventuală ecranizare, romanul a avut parte de două mini-dramatizări – una realizată de un grup de eleve din clasa a VIII-a, de la liceul „Gheorghe Asachi”; cealaltă, a Feliciei Macaleț, elevă a Școlii de Arte „V. Poleacov”, care a reușit să emoționeze până la lacrimi publicul prezent.
Daniela Buruiană, elevă a clasei a X-a cu profil real, din Liceul de Creativitate și Inventică „Prometeu – Prim” a realizat o prezentare pertinentă a cărții lansate, pe care a calificat-o ca fiind fascinantă, cu un titlu deosebit de sugestiv, romanul reușind să o trezească din reverie; personajele principale, Ana și Manole, formând cuplul perfect.
Un cuvânt de apreciere aparte merită Ansamblul „Prometeu”, care a interpretat piese pe muzică de Wolfgang Amadeus Mozart și George Enescu, text: Grigore Vieru, dar și cântece din repertoriul componistic al lui Aurelian Silvestru.
Titlul „Și tu ești singur?” m-a făcut să inițiez lectura având în minte un pasaj din Proust – acest mare singuratic ! -:  „Cititul este miracolul rodnic al comunicării în mijlocul singurătății.” E adevărat, citatul în cauză e general-valabil în ceea ce privește lectura – această cale sublimă prin care singurătatea devine intimitate. Or, și genericul ales pentru lansarea romanului „Și tu ești singur” e general-valabil în ceea ce-l privește pe autor: „Aurelian Silvestru – un promotor al binelui”!

Vasile GRIBINCEA

IMG_2661 IMG_2655 IMG_2653 IMG_2651 IMG_2649

3631 Total Views 2 Views Today

Lasă un comentariu