LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI
5A 1 lb. română 6 1 engleză/franceză 10/6 1 ed. muzicală 24 1 inf./engl. 13/8 1 matematică 6
2 matematică 11 2 lb. română 6 2 istorie 6 2 engl./inf, 10/13 2 științe 20
3 ed. fizică 3 lb. română 6 3 franc/engl. 6 3 fran./fran. 28/6 3 lb. română 6
4 ed. fizică 4 ed. plastică 6 4 matematică 6 4 lb. română 6 4 lb. română 6
5 engleză/engleză 10/3 5 istorie 6 5 ed. civică 6 5 matematică 6 5 lb. rusă 6
6 6 dirigenţie 6 6 6 geografie 18 6 ed. tehnologică 6
5B 1 franceză/engleză 18/3 1 lb. română 3 1 istorie 3 1 franceză/engleză 3/10 1 științe 20
2 matematică 3 2 lb. română 3 2 ed. plastică 3 2 ed. muzicală 24 2 lb. rusă 3
3 lb. română 3 3 ed. fizică 3 engleză/inform. 10/3 3 matematică 3 3 inform./engleză 7/10
4 lb. română 3 4 ed. fizică 4 lb. română 3 4 lb. română 3 4 matematică 3
5 istorie 12 5 matematică 3 5 geografie 3 5 engleză/franceză 10/8 5 engleză/franceză 10/8
6 ed. civică 12 6 ed. tehnologică 3 6 dirigenție 3 6 6
5C 1 ed. plastică 2 1 ed. fizică 1 engleză/inform. 2/13 1 ed. muzicală 24 1 lb. română 2
2 geografie 18 2 ed. fizică 2 lb. română 2 2 lb. română 2 2 matematică 2
3 lb. rusă 2 3 franceză/engleză 24/8 3 istorie 2 3 lb. română 2 3 științe 20
4 matematică 2 4 matematică 2 4 ed. civică 2 4 franceză/engleză 2/16 4 ed. tehnologică 2
5 lb. română 2 5 engleză/franceză 2/15 5 matematică 2 5 engleză/franceză 2/21 5 dirigenție 2
6 lb. română 2 6 istorie 2 6 inform./engleză 13/2 6 6
5D 1 matematică 5 1 lb. română 5 1 matematică 5 1 matematică 5 1 lb. română 5
2 franceză/engleză 33/27 2 inform./engleză 13/17 2 franceză/engleză 33/5 2 engl./fran. 5/28 2 lb. română 5
3 istorie 27 3 geografie 18 3 ed. plastică 5 3 ed. fizică 3 lb. rusă 5
4 lb. română 5 4 engleză/inform. 5/13 4 științe 20 4 ed. fizică 4 matematică 5
5 lb. română 5 5 istorie 27 5 ed. civică 27 5 lb. română 5 5 engleză/franceză 5/30
6 dirigenție 5 6 6 ed. muzicală 24 6 ed. tehnologică 5 6
5E 1 istorie 27 1 ed. muzicală 24 1 ed. fizică 1 lb. română 1 1 matematică 1
2 lb. română 1 2 engleză/engleză 10/1 2 ed. fizică 2 lb. rusă 1 2 franceză/inform. 28/7
3 lb. română 1 3 matematică 1 3 lb. română 1 3 istorie 27 3 geografie 18
4 matematică 1 4 istorie 27 4 matematică 1 4 științe 20 4 engleză/franceză 10/16
5 ed. plastică 1 5 lb. română 1 5 inform./franceză 13/1 5 franceză/engleză 28/15 5 lb. română 1
6 engleză/engleză 10/1 6 ed. tehnologică 1 6 6 dirigenție 1 6
6A 1 ed. fizică 1 fizică 1 1 lb. română 34 1 istorie 22 1 lb. română 12
2 ed. fizică 2 franceză/franceză 20/33 2 lb. română 34 2 matematică 32 2 lb. română 12
3 matematică 29 3 lb. română 14 3 matematică 17 3 geografie 18 3 franceză/franceză 31/30
4 engleză/engleză 32/4a 4 engleză/engleză 31/7 4 istorie 22 4 engleză/ engleză 1/4a 4 lb. rusă 32
5 ed. civică 22 5 biologie 17 5 ed. plastică 32 5 lb. română 3 5 matematică 29
6 6 ed. muzicală 24 6 6 dirigenție 17 6
6B 1 lb. română 23 1 lb. rusă 32 1 geografie 18 1 ed. fizică 1 lb. română 23
2 lb. română 23 2 matematică 5 2 engleză/ engleză 17 2 ed. fizică 2 fizică 29
3 istorie 22 3 engleză/franceză 4/21 3 lb. română 23 3 franceză/engleză 33/24 3 matematică 2
4 ed. civică 22 4 biologie 20 4 matematică 17 4 lb. română 23 4 istorie 22
5 engleză/engleză 4a/15 5 lb. română 23 5 ed. muzicală 24 5 matematică 32 5 franceză/franceză 33/32
6 6 ed. tehnologică 23 6 ed. plastică 32 6 dirigenție 23 6
6C 1 lb. română 16 1 biologie 18 1 lb. română 16 1 franceză/engleză 33/2 1 engleză/franceză 24/15
2 lb. română 16 2 geografie 18 2 matematică 17 2 fizică 29 2 istorie 22
3 engleză/engleză 24/20 3 matematică 5 3 istorie 22 3 lb. rusă 32 3 lb. română 16
4 ed. plastică 9 4 franceză/franceză 33/24 4 ed. muzicală 24 4 matematică 32 4 ed.fizică
5 matematică 11 5 lb. română 16 5 engleză/ engleză 4a/22 5 lb. română 16 5 ed. fizică
6 6 ed. tehnologică 16 6 ed. civică 22 6 dirigenție 16 6
6D 1 istorie 12 1 matematică 9 1 engleză/ engleză 6/10 1 lb. română 16 1 ed. fizică
2 ed. civică 12 2 fizică 31 2 lb. română 16 2 lb. română 16 2 ed. fizică
3 lb. română 16 3 franceză/engleză 28/10 3 lb. română 16 3 matematică 9 3 engleză/franceză 1/28
4 lb. română 16 4 engleză/franceză 10/28 4 ed. plastică 32 4 ed. muzicală 24 4 franceză/engleză 28/14
5 lb. rusă 32 5 istorie 12 5 matematică 9 5 geografie 18 5 matematică 9
6 6 6 ed. tehnologică 1 6 dirigenție 2 6 biologie 23
7A 1 fizică 19 1 engleză/engleză 8/30 1 lb. română 23 1 geografie 18 1 lb. rusă 32
2 franceză/franceză 30/21 2 engleză/engleză 8/30 2 lb. română 23 2 franceză/engleză 30/33 2 engleză/franceză 21/15
3 matematică 23 3 matematică 16 3 matematică 29 3 lb. română 23 3 fizică 29
4 lb. română 23 4 ed. fizică 4 istorie 27 4 matematică 5 4 biologie 20
5 engleză/informatică 24/13 5 ed. fizică 5 chimie 17 5 ed. muzicală 24 5 lb. română 23
6 istorie 27 6 ed. plastică 5 6 biologie 20 6 istorie 27 6 inform./engleză 13/4
7 7 ed. tehnologică 19 7 7 7
7B 1 engleză/engleză 8/24 1 istorie 27 1 lb. română 14 1 biologie 20 1 fizică 29
2 engleză/engleză 8/24 2 fizică 27 2 lb. română 14 2 matematică 11 2 matematică 11
3 matematică 11 3 engleză/inform. 3/7 3 ed. fizică 3 geografie 17 3 lb. română 14
4 lb. română 14 4 chimie 19 4 ed. fizică 4 lb. română 14 4 franceză/franceză 30/33
5 istorie 27 5 lb. rusă 32 5 matematică 11 5 inform./engleză 7/4a 5 engleză/ engleză 28/4a
6 ed. plastică 3 6 franceză/franceză 11/15 6 ed. civică 27 6 ed. muzicală 24 6 biologie 20
7 7 7 7 dirigenție 14 7
7C 1 lb. română 34 1 franceză/engleză 21/4a 1 istorie 27 1 engleză/franceză 4a/28 1 franceză/engleză 28/4a
2 ed. plastică 34 2 inform./engleză 7/4a 2 matematică 1 2 engleză/inform. 4a/7 2 fizică 31
3 engleză/franceză 4a/28 3 istorie 27 3 ed. muzicală 24 3 matematică 5 3 lb. română 34
4 matematică 4 4 matematică 16 4 geografie 19 4 istorie 27 4 chimie 19
5 fizică 31 5 lb. română 34 5 biologie 20 5 lb. română 34 5 biologie 20
6 lb. rusă 32 6 lb. română 34 6    –    /engleză -/4a 6 ed. fizică 6 engleză/   — 4a/  –
7 ed. tehnologică 5 7 dirigenţie 4 7 7 ed. fizică 7
7D 1 engleză/engleză 10/28 1 lb. română 34 1 ed. plastică 32 1 inform./franceză 7/30 1 lb. română 34
2 engleză/engleză 10/28 2 matematică 11 2 engleză/inform. 28/7 2 matematică 4 2 lb. română 34
3 matematică 14 3 biologie 22 3 matematică 32 3 lb. română 34 3 ed. fizică
4 chimie 19 4 lb. rusă 32 4 istorie 12 4 franceză/engleză 8/29 4 ed. fizică
5 fizică 19 5 ed. muzicală 24 5 ed. civică 12 5 biologie 23 5 engleză/ engleză 13/4
6 lb. română 34 6 franceză/franceză 8/30 6 geografie 12 6 istorie 12 6 fizică 29
7 7 ed. tehnologică 34 7 7 7
7E 1 fizică 18 1 matematică 11 1 geografie 1 1 biologie 11 1 matematică 11
2 chimie 19 2 lb. rusă 32 2 ed. muzicală 24 2 istorie 22 2 franceză/engleză 6/1
3 lb. română 34 3 engleză/franceză 30/33 3 engleză/inform. 12/7 3 matematică 4 3 istorie 22
4 matematică 11 4 lb. română 34 4 franceză/engleză 5/15 4 lb. română 34 4 fizică 29
5 biologie 20 5 ed. plastică 5 5 inform./engleză 7/15 5 engleză/franceză 29/11 5 lb. română 34
6       –      /engleză –  /15 6 ed. fizică 6 ed. tehnologică 6 6 engleză/  – 29/ – 6 lb. română 34
7 7 ed. fizică 7 ed. civică 22 7 7 dirigenție 4
8A 1 matematică 9 1 lb. română 16 1 matematică 9 1 fizică 29 1 engleză/inform. 10/13
2 lb. rusă 32 2 lb. română 16 2 ed. fizică 2 geografie 20 2 engleză/ engleză 10/24
3 engleză/franceză 10/33 3 chimie 23 3 ed. fizică 3 lb. română 16 3 inform./engleză 13/24
4 fizică 31 4 matematică 9 4 franceză/engleză 33/34 4 biologie 17 4 matematică 9
5 lb. română 16 5 franceză/engleză 33/4 5 engleză/franceză 10/33 5 istorie 14 5 ed. muzicală 24
6 lb. română 16 6 istorie 22 6 biologie 17 6 ed. civică 14 6 chimie 19
7 7 ed. tehnologică 33 7 7 dirigenție 33 7
8B 1 chimie 14 1 matematică 4 1 chimie 22 1 lb. română 14 1 engleză/franceză 4/30
2 fizică 34 2 ed. fizică 2 geografie 18 2 lb. română 14 2 matematică 4
3 matematică 4 3 ed. fizică 3 matematică 4 3 fizică 29 3 biologie 17
4 franceză/engleză 8/20 4 istorie 12 4 franceză/engleză 8/10 4 engleză/inform. 30/13 4 ed. muzicală 24
5 biologie 17 5 engleză/franceză 10/11 5 istorie 34 5 inform./engleză 13/30 5 lb. română 14
6 lb. română 14 6 engleză/      – 10/- 6 ed. civică 34 6   —    / engleză –  /30 6 lb. română 14
7 lb. rusă 32 7 7 ed. tehnologică 34 7 7 dirigenție 14
8C 1 fizică 31 1 inform./engleză 13/28 1 biologie 17 1 lb. rusă 32 1 matematică 9
2 ed. fizică 2 engleză/engleză 15/28 2 matematică 9 2 franceză/franceză 8/3 2 matematică 9
3 ed. fizică 3 engleză/inform. 15/13 3 franceză/engleză 8/31 3 chimie 19 3 istorie 32
4 biologie 17 4 lb. română 23 4 istorie 34 4 geografie 19 4 ed. civică 27
5 lb. română 23 5 matematică 9 5 lb. română 23 5 fizică 31 5 engleză/franceză 15/3
6 lb. română 23 6 chimie 19 6 lb. română 23 6 engleză/ engleză 15/4a 6 ed. muzicală 24
7 ed. tehnologică 9 7 dirigenţie 9 7 7 7
8D 1 inform./engleză 13/4a 1 istorie 22 1 istorie 12 1 chimie 19 1 ed. muzicală 24
2 franceză/inform. 22/13 2 ed. civică 22 2 matematică 11 2 ed. fizică 2 chimie 19
3 lb. română 12 3 engleză/engleză 8/4a 3 matematică 11 3 ed. fizică 3 matematică 11
4 lb. română 12 4 engleză/engleză 8/4a 4 engleză/ engleză 4/4a 4 matematică 11 4 fizică 31
5 engleză/franceză 29/28 5 geografie 18 5 lb. română 5 5 biologie 17 5 lb. română 16
6 biologie 17 6 fizică 31 6 franceză/franceză 8/30 6 lb. rusă 32 6 lb. română 16
7 dirigenție 4 7 7 ed. tehnologică 5 7 7 ed. tehnologică 16
9A 1 matematică 4 1 biologie 20 1 biologie 20 1 fizică 31 1 chimie 22
2 matematică 4 2 lb. română 34 2 istorie 12 2 geografie 18 2 engleză/inform. 8/13
3 engleză/engleză 15/32 3 lb. română 34 3 franceză/franceză 3/33 3 inform./engleză 13/1 3 matematică 4
4 lb. română 29 4 matematică 4 4 engleză/ engleză 29/28 4 istorie 12 4 lb. română 1
5 ed. fizică 5 chimie 19 5 engleză/ engleză 29/28 5 ed. civică 12 5 fizică 31
6 ed. fizică 6 ed. tehnologică 4 6 lb. română 16 6 franceză/franceză 22/33 6 lb. rusă 32
7 7 7 dirigenție 4 7 7
9B 1 lb. rusă 32 1 lb. română 14 1 chimie 19 1 matematică 4 1 lb. română 27
2 fizică 31 2 lb. română 14 2 engleză/ engleză 10/4a 2 istorie 12 2 matematică 17
3 franceză/inform. 30/13 3 biologie 20 3 franceză/ engleză 30/4a 3 engleză/ engleză 10/4a 3 istorie 12
4 engleză/franceză 10/33 4 matematică 29 4 lb. română 14 4 engleză/franceză 10/33 4 inform./engleză 13/4a
5 lb. română 14 5 matematică 29 5 ed. fizică 5 biologie 20 5 ed. civică 12
6 chimie 19 6 geografie 18 6 ed. fizică 6 fizică 31 6 ed. tehnologică 12
7 dirigenție 12 7 7 7 7
9C 1 biologie 20 1 chimie 19 1 franceză/franceză 33/30 1 engleză/ engleză 21/15 1 fizică 31
2 matematică 14 2 engleză/engleză 21/24 2 matematică 32 2 engleză/ engleză 21/15 2 lb. română 27
3 fizică 31 3 lb. rusă 32 3 biologie 20 3 istorie 11 3 lb. română 27
4 engleză/informatică 21/13 4 lb. română 1 4 lb. română 23 4 matematică 4 4 matematică 11
5 franceză/franceză 33/30 5 ed. fizică 5 geografie 18 5 lb. română 1 5 istorie 27
6 inform./engleză 13/29 6 ed. fizică 6 chimie 19 6 ed. tehnologică 20 6 ed. civică 27
7 7 dirigenţie 20 7 7 7
9D 1 franceză 33 1 fizică 31 1 matematică 4 1 lb. română 17 1 engleză 8
2 biologie 20 2 matematică 4 2 matematică 4 2 lb. română 17 2 istorie 32
3 chimie 19 3 istorie 12 3 lb. română 34 3 biologie 20 3 chimie 19
4 engleză 6 4 lb. română 14 4 geografie 18 4 istorie 31 4 matematică 4
5 engleză 6 5 lb. română 14 5 fizică 31 5 franceză 33 5 ed. fizică
6 ed. tehnologică 6 6 lb. rusă 32 6 engleză/ engleză 29 6 informatică 13 6 ed. fizică
7 7 7 dirigenție 3 7 7
10A 1 engleză/franceză 21/30 1 lb. română 23 1 franceză/engleză 28/21 1 lb. română 23 1 lit. universală 33
2 matematică 9 2 lb. română 23 2 chimie 19 2 lb. română 23 2 geografie 18
3 inform./engleză 7/21 3 fizică 31 3 geografie 18 3 fizică 31 3 matematică 9
4 ed. fizică 4 istorie 22 4 engleză/inform. 21/7 4 istorie 22 4 lb. română 23
5 ed. fizică 5 franceză/engleză 28/21 5 engleză/franceză 21/30 5 istorie 22 5 istorie 22
6 biologie 20 6    –      / engleză  -/21 6 matematică 9 6 engleză/  —- 21/- 6 dirigenție 9
10B 1 istorie 22 1 fizică 29 1 inform./franceză 7/8 1 matematică 9 1 lb. română 16
2 fizică 29 2 matematică 9 2 fizică 29 2 matematică 9 2 lb. română 16
3 geografie 18 3 matematică 9 3 chimie 19 3 biologie 14 3 engleză/ engleză 8/21
4 inform./franceză 7/28 4 engleză/engleză 3/21 4 lb. română 16 4 franceză/inform. 28/7 4 engleză/ engleză 8/21
5 matematică 9 5 istorie 22 5 lb. română 16 5 chimie 19 5 biologie 18
6 ed. fizică 6 franceză/inform. 28/7 6 geografie 18 6 chimie 19 6 istorie 22
7 ed. fizică 7 7 dirigenție 29 7 7
11A 1 lb. română 17 1 lb. română 2 1 matematică 11 1 istorie 27 1 inform./engleză 7/21
2 lit. universală 17 2 lb. română 2 2 engleză/ engleză 15/21 2 istorie 27 2 lb. română 33
3 lit. universală 17 3 matematică 29 3 engleză/ engleză 15/21 3 franceză/franceză 8/30 3 lb. română 33
4 istorie 27 4 engleză/franceză 15/30 4 ed. fizică 4 geografie 18 4 biologie 18
5 franceză/engleză 8/21 5 fizică 31 5 ed. fizică 5 matematică 4 5 chimie 19
6 geografie 18 6 ed. civică 27 6 fizică 31 6 dirigenție 11 6 engleză/inform. 15/7
11B 1 fizică 29 1 chimie 17 1 fizică 29 1 lb. română 6 1 matematică 14
2 lb. română 6 2 fizică 29 2 franceză/inform. 8/13 2 lb. română 6 2 matematică 14
3 lb. română 6 3 matematică 11 3 istorie 27 3 engleză/ engleză 15/21 3 biologie 1
4 engleză/franceză 15/30 4 matematică 11 4 inform./franceză 13/30 4 engleză/ engleză 15/21 4 engleză/inform. 15/7
5 geografie 18 5 biologie 20 5 matematică 14 5 istorie 27 5 inform./engleză 7/21
6 franceză/engleză 8/21 6 biologie 20 6 chimie 11 6 ed. fizică 6 geografie 18
7 7 ed. civică 27 7 dirigenție 27 7 ed. fizică 7
12A 1 matematică 11 1 istorie 12 1 fizică 31 1 istorie 12 1 biologie 17
2 engleză/informatică 5/7 2 istorie 12 2 franceză/engleză 30/20 2 fizică 31 2 lb. română 23
3 engleză/franceză 5/8 3 lit. universală 17 3 chimie 14 3 inform./engleză 7/22 3 lb. română 23
4 geografie 18 4 lit. universală 17 4 matematică 11 4 ed. fizică 4 istorie 12
5 lb. română 4 5 franceză/engleză 30/4a 5 engleză/franceză 4/8 5 ed. fizică 5 matematică 11
6 lb. română 4 6   –     /engleză   -/  4a 6 lb. română 5 6 engleză/  —- 3 6 dirigenție 11
12B 1 engleză/informatică 15/7 1 franceză/inform. 33/7 1 engleză/ engleză 15/4a 1 lb. română 34 1 chimie 19
2 engleză/informatică 15/7 2 chimie 19 2 fizică 31 2 lb. română 34 2 franceză/engleză 30/4a
3 matematică 9 3 chimie 19 3 matematică 9 3 istorie 12 3 engleză/ engleză 15/4a
4 lb. română 34 4 geografie 18 4 matematică 9 4 matematică 9 4 biologie 17
5 lb. română 34 5 inform./engleză 7/8 5 biologie 17 5 matematică 9 5 biologie 17
6 fizică 31 6 istorie 12 6 ed. fizică 6 inform./franceză 7/8 6 fizică 31
7 fizică 31 7 ed. civică 12 7 ed. fizică 7 dirigenție 31 7
1064 Total Views 1 Views Today

Lasă un comentariu