„În ultimii ani, am participat la trei conferințe dedicate tribunului neamului nostru – Grigore Vieru și la tot atâtea concursuri de discursuri cu genericul ,,Mihai Eminescu – poet al ființei”, desfășurate la Liceul  „Prometeu-Prim”. Consider aceste participări experiențe fundamentale întru formarea mea, astfel devenind inițiată în arta cuvântului, conectându-mă conștient și mai intens la valorile culturii și spiritualității românești.

Mi-am construit discursurile în jurul creației celor două figuri emblematice ale literaturii naționale. Acest fapt m-a determinat să constat/stabilesc o legătură specială, atât cu poezia  viereană, „a rupturii în sens dantesc”, cât și cu feerica și complexa lirică eminesciană, definitorie pentru tot ce înseamnă sufletul românesc. Este vorba despre un câștig incomensurabil, la nivel de simțire, manifestându-se sub forma cunoașterii identității. Acest beneficiu de care dispun, și pe care lumea nu-l va putea pierde, este probabil una dintre marile cuceriri ale mele.

Un rol primordial în obținerea rezultatelor expuse mai sus îl au incontestabil organizatorii acestor evenimente și profesorii care m-au îndrumat: doamna Angela Lungu și domnul Constantin Șchiopu.

În fiecare an, tematicile propuse m-au inspirat să descopăr noi laturi ale operelor marilor scriitori vizați, o practică apropiată de viziunea lui Mircea Eliade conform căreia „Ceea ce merită să fie slăvit în opera unui scriitor e maximalitatea”, dezvoltând conceptele: timpul terestru, durata cosmică, lumina, întunericul, oniricul selenar, patriotismul sau numinosul.  

Totuși,  frumusețea actului de studiere și cercetare a fost potențată primordial de munca concomitentă a cadrelor didactice, de zilele petrecute la bibliotecă, care au creat un mediu propice pentru ca noi, participanții, să ne manifestăm talentul și cunoștințele. Trebuie să menționez și importanța ascultării discursurilor colegilor mei, preluând de la aceștia idei și valorificând ,,arta de a admira” și analiza.

În opinia mea, concursurile și conferințele și-au atins scopul, dezvoltând interesul pentru creația  lui Grigore Vieru și Mihai Eminescu, asigurându-le continuitatea.”

( Bârsanu Eduarda, clasa a XII-a „A”)

 

Concursul de discursuri „Descoperindu-l pe Eminescu” a fost pentru mine o provocare plăcută. Să fiu sinceră, am petrecut mult timp scriind discursul, dar și mai mult antrenându-mă să îl rostesc. De câte ori schimbam intonația, locul cuvintelor, al propozițiilor în frază pentru a transmite ideea și emoția! Am luat concursul în serios, nu pentru că îmi doream să câștig, dar pentru că nu puteam să îmi permit să îl prezint pe Eminescu sub așteptările mele.

Ceea ce m-a impresionat cel mai mult la acest concurs este numărul mare de participanți, discursuri foarte bune . M-am bucurat foarte mult văzând că liceul nostru are atâția elevi îndrăgostiți de Eminescu, care continuă să-l descopre, care înțeleg importanța creațiilor sale.

Am trăit bucuria unui eveniment deosebit, a fost o competiție constructivă, care mă inspiră și mă motivează să particip și la celelalte ediții, în mirabila descoperire a geniului Mihai Eminescu.

( Ana Curoșu, clasa  a VIII-a „D”)

 

Motivul pentru care am vrut să particip la concursul pe discursuri a fost dorința de a-mi prezenta  opinia față de opera eminesciană și a prezenta în fața mai multor persoane conceptul meu asupra geniului Eminescu și asupra vieții.

În discurs mi-am dorit să pot reflecta acea strânsă legătură dintre marele poet și modul în care percep eu oamenii și viața, deoarece discursurile noastre erau atât despre Eminescu, cât și despre noi înșine și încercările noastre în a ne descoperi eul prin intermediul creațiilor unui adevărat geniu al poeziei.   Recunosc, o parte din mine avea temerea că juriul și ceilalți participanți nu vor reuși să înțeleagă mesajul pe care am dorit să îl transmit,  precum și ideile mele legate de umanitate în raport cu opera eminesciană. De asemenea, având în vedere faptul că Eminescu a scris nespus de frumos despre dragoste, am dorit să transmit faptul că dragostea poate fi și înălțare și cădere în același timp.

E dificil să explic în cuvinte cât de fericită am fost când, după ce am susținut  discursul, am fost aplaudată și felicitată. Atunci, mi-am dat seama că ideile au ajuns la inima și cugetul ascultătorilor, că am fost convingătoare și coerentă, mi-am putut stăpâni tremurul vocii și păstra sinceritatea cuvântului rostit. Am ținut cont de recomandările  doamnei profesoare de limbă și literatură română doamna Lungu Angela, am scris textul, am exersat de nenumărate ori rostirea discursului. Am sperat să pot stabili acea legătură sinceră între mine și public și să-i fac pe cei prezenți în sală să simtă ceea ce simțeam și eu. Valoarea argumentului,  expresivitatea, corectitudinea exprimării, limbajul nonverbal – toate  au avut o importanță deosebită în atingerea scopului. Înlăuntrul meu, aveam impresia că purtam o discuție importantă cu o singură persoană în care eu explicam ceva, iar ascultătorul mă înțelegea.

Sunt mândră că am avut ocazia de a participa la acest concurs, de a-mi exprima înalta prețuire pentru opera lui Eminescu, pentru șansa de a mă apropia, de a intui  adevăruri mici și mari, de a vorbi despre om, despre geniu, despre umanitate, despre mine.                                                                                                                                                                  ( Adașan Savlina, clasa a VIII-a „D”)

În anul acesta discursurile s-au desfășurat în două secțiuni: etapa liceală cu genericul – „ Mihai Eminescu – românul absolut” ( Petre Țuțea) și secțiunea gimnazială – „Descoperindu-l pe Eminescu.”

Clasele de liceu:

1 Bîrsanu Eduarda, clasa a XII-a „A”, locul I, profesor Șchiopu Constanti

2. Ganea Alexandrina, clasa a XI-a „A”, locul I, profesor Gabura Carolina

3. Plîngău Julieta, clasa a XII-a „B”, locul II, profesor Miron Angela

4. Frunză Sandrina, clasa a XII-a „B”, locul II, profesor Miron Angela

5. Bondarciuc Ștefania, clasa a XI-a „A”, locul III, profesor Gabura Carolina

6. Radu Cristina, clasa a XII-a „A”, locul III, profesor Șchiopu Constantin

7. Cimil Dorina, clasa a XI-a „A”, mențiune, profesor Gabura Carolina

8. Aramă Cătălina, clasa a X-a „A”, mențiune, profesor Prodan Angela

9. Caramalac Maura, clasa a X-a „A”, mențiune, profesor Prodan Angela

Clasele gimnaziale:

 1. Curoșu Ana, clasa a VIII-a „D”, locul I, profesor Lungu Angela
 2. Adașan Savlina, clasa a VIII-a „D”, locul I, profesor Lungu Angela
 3. Culava Mari, clasa a VIII-a „E”, locul I, profesor Miron Angela
 4. Rotarciuc Cristina, clasa a VIII-a „D”, locul II, profesor Lungu Angela
 5. Popovici Nicoleta, clasa a VIII-a „C”, locul II, profesor Miron Angela
 6. Gîndea Raluca, clasa a VIII-a „E”, locul II, profesor Miron Angela
 7. Crețu Anastasia, clasa a VIII-a „D”, locul III, profesor Lungu Angela
 8. Cojocaru Valeria, clasa a VIII-a „C”, locul III, profesor Miron Angela
 9. Erhan Sanda, clasa a VIII-a „E”, locul III, profesor Miron Angela
 10. Eșanu Otilia, clasa a VIII-a „A”, locul III, profesor Lungu Angela
 11. Talmaci Francesca, clasa a VIII-a „A”, mențiune, profesor Lungu Angela
 12. Brînza Alexandra, clasa a VIII-a „C”, mențiune, profesor Miron Angela
 13. Rotaru Beatrice, clasa a VIII-a „C”, mențiune, profesor Miron Angela
 14. Cecan Patricia, clasa a VIII-a „E”, mențiune, profesor Miron Angela
 15. Palii Maria-Victoria, clasa a VIII-a „A”, premiu-special, profesor Miron Angela
 16. Zestre Țuțuc Victoria, clasa a VIII-a „B”, premiu- special, profesor Miron Angela

 

       

426 Total Views 1 Views Today

Lasă un comentariu