Scriitorul Aurelian Silvestru, doctor în psihologie, director fondator al Liceului de Creativitate şi Inventică „Prometeu-Prim” a fost omagiat, la 1 octombrie, la Academia de Ştiinţe a Moldovei, în cadrul unei Conferinţe ştiinţifice, cu prilejul celor 65 de ani de la naştere.

Academicieni, parlamentari, miniştri, diplomaţi, profesori şi elevi de la liceul, ctitorit de Domnia Sa, prieteni, cititori au venit să-i ureze La mulţi ani distinsei personalităţi a culturii naţionale.
Cu ocazia aniversării, preşedintele AŞM, acad. Gheorghe Duca, a adresat un mesaj de felicitare scriitorului şi omului de cultură Aurelian Silvestru, evocând universul temerar al omagiatului, harul dumnezeiesc de a scrie, reflectat în splendoarea celor mai frumoase cărţi, menite să educe şi să purifice spiritual cititorul, iar prin scriere regăsindu-se pe sine. Consideră că Domnul Aurelian Silvestru este o istorie de succes în ţara noastră. A realizat acele aşteptări ale copiilor, părinţilor, societăţii noastre, reuşind să creeze şi să administreze o instituţie de învăţământ, devenită model şi una din cele mai performante din ţară. Pentru contribuţia Dlui Aurelian Silvestru la dezvoltarea educaţiei, dar şi culturii, pentru tezaurul de nepreţuit lăsat generaţiilor care au îndrăgit litera şi demnitatea slovei, celor cărora nu le este indiferentă istoria şi cultura ţării, dar şi cu prilejul aniversării, scriitorului i-a fost acordată cea mai înaltă distincţie a AŞM, Medalia ‚,Dimitrie Cantemir”.

„Aurelian Silvestru este academician fără portofoliu, unul dintre cei mai importanţi filosofi ai culturii, unul dintre cei mai îndrăgiţi scriitori ai literaturii române, unul dintre cei mai iluştri pedagogi, care  ctitoreşte cel mai bun liceu din Republica Moldova”, a afirmat în cuvântul său omagial scriitorul Nicolae Dabija, redactoru l- şef al săptămânalului „Literatura şi Arta”, membru corespondent al AŞM, care, fiind colegi de facultate, au crescut deasupra aceloraşi volume, s-au maturizat iubind aceleaşi valori. Cărţile lui sunt scrise de un pedagog şi de un psiholog, susţine Nicolae Dabija, făcând trimitere la romanul psihologic ‚,Cel rătăcit”, eseul filozofic ,,Fărâme de suflet”, apoteoza cunoaşterii ‚,Noi şi biografia omenirii” etc., cu titlu special menţionând manualul de istorie ,,Daciada”, pentru clasele I,II,III, la începutul anilor ’90, când Republica Moldova a fost singurul stat din lume în care copiii de clasa întâi primeau odată cu abecedarul şi manualul de istorie şi asta pentru a recupera timpul pierdut. Din acele manuale şcolare nu doar elevii, dar şi părinţii acestora, au studiat istoria noastră cea adevărată, manualele respective relevând calităţile de pedagog deosebit ale lui Aurelian Silvestru. Scriitorul lasă impresia că nu ar scrie cu cuvinte, ci cu metafore, el nu aşterne fraze, ci acţiuni, iar meritul cărturarului, afirmă publicistul, este că el creează cu gândul la cititor, scriind pentru fiecare în parte şi pentru toţi împreună.

A urmat o sesiune de comunicări, pline de consistenţă, despre Aurelian Silvestru, un distins intelectual al societăţii noastre, care poate provoca lumea, cititorul cu foarte multe idei neliniştitoare, care oferă foarte multe prilejuri de meditaţie, de sinteze literare, critice, dar şi de alt ordin. Academicianul Mihai Cimpoi a conferenţiat despre Aurelian Silvestru – cel regăsit; dr. Iulian Filip a reliefat polivalenţa afirmării; dr.hab., Ion Ciocanu s-a referit la pedagogia literară a lui Aurelian Silvestru, iar dr. Ion Pilchin a reflectat despre Aurelian Silvestru între autohton şi global în romanul „Cel rătăcit”.

Despre capacitatea de a „însăila” situaţii de destin românesc, despre incursiunea prin istorie până la origini, prin civilizaţii, capacitatea inedită de a sintetiza şi de a readuce pe tapet, dar şi despre omul reformator în educaţie, care, ghidat de valori supreme a creat o şcoală, o oază de românitate, avea să vorbească şi scriitorul şi deputatul Ion Hadârcă, membru corespondent al AŞM.

Înalta preţuire şi cuvinte alese de felicitare i-a adresat omagiatului dna Angela Lungu, şef catedră de limbă română, la Liceul „Prometeu”. Filologul a vorbit cu înaltă consideraţie despre vasta activitate a lui Aurelian Silvestru, care impresionează, fascinează şi uluieşte chiar. S-ar părea, afirmă pedagogul, că este vorba de un om-granit, om-munte, om-titan, dar Dl Silvestru rămâne a fi omul-grâu, omul-busuioc, omul-iubire, aforismele magice sau fragmentele poetice ale Domniei Sale dezvăluind o fire de o fragilă delicateţe, profundă înţelepciune şi mare intelectual.

Corul Liceului „Prometeu” i-a făcut o surpriză omagiatului, interpretând două cântece, pe versurile şi muzica directorului Aurelian Silvestru, care a ridicat în aplauze sala.

La rândul său, aniversarul a mulţumit onoratei asistenţe pentru prezenţă, pentru omagiile rostite, Academiei de Ştiinţe care a găzduit evenimentul. Şi dacă cineva s-a întrebat ce legătură are forul ştiinţific cu un învăţător, altfel zis, ce legătura este între Academie şi şcoală, răspunsul Dl Aurelian Silvestru a fost unul foarte simplu „Academia este locul unde omul se transformă în idei, iar şcoala este locul unde ideile se transformă în oameni”, specificând că învăţământul este arta de a preda ştiinţa, dar adevăraţii artişti nu sunt cei care scriu cărţi, ci cei care scriu suflete, iar suflete se scriu în şcoală, în faţa copiilor, în faţa tablei cu creta în mână. Iar toate omagiile care au fost rostite de la tribuna academică le-a readresat, în primul rând, colectivului cu care lucrează în liceu, colectiv care îl sprijină, îl înţelege, îl ajută să-i facă pe copii nu numai deştepţi, dar şi fericiţi. Consideră că o şcoală nu poate fi opera unui singur om, cum, de altfel, nici scrisul nu este o operă a unui singur individ. Cum sa dăruieşti „fărâme de suflet” sau cum să dăruieşti lumina cuiva, când talentul cu care ai fost înzestrat nu face lumină în viaţa copiilor sau prin cărţi – în viaţa cititorului. Talentul nu are zile de odihnă, afirmă intelectualul, iar dacă ar avea norocul sa aibă 100 de vieţi, ar deschide 100 de şcoli şi tot de atâtea ori ar încerca să devină un scriitor iubit de cititori.

Activitatea lui Aurelian Silvestru a fost apreciată la Congresul Internaţional al Cărţii din Mexic, volumul „Fărâme de suflet” fiind inclus în lista de onoare a Consiliului a celor mai bune cărţi pentru copii şi va fi tradusă în toate limbile ţărilor membre ale Consiliului.

img_2(24)img_5(15)img_4(23)

 

Eugenia Tofan,

Centrul Media al AŞM
Sursă asm.md

Lasă un comentariu