Institutul de Filologie al AŞM

Vă invită să participanţi la Conferinţa ştiinţifică consacrată omagierii a 65 de ani de la naşterea scriitorului Aurelian Silvestru,
doctor în psihologie, director-fondator al Liceului de Creativitate şi Inventică Prometeu din municipiul Chişinău.

Conferinţa va avea loc miercuri,1 OCTOMBRIE 2014, la ora 1300 ,în Sala azurie a AŞM (bd. Ştefan cel Mareşi Sfânt nr. 1, parter).

Lansarea cărţilor:
Pragul (eseuri), 2014
Aforisme, 2014
Surâsul zeilor (proze scurte), 2014
Şi tu eşti singur? (roman), 2014
Biobibliografia Aurelian Silvestru, 2014

 PROGRAM

Moderator
cor. Nicolae Dabija

Mesaj de salut
 Acad. Gheorghe DUCA, preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

 Comunicări

 Aurelian Silvestru – cel regăsit
Acad. Mihai CIMPOI

Polivalenţa afirmării
Dr. Iulian Filip

 Pedagogia literară a lui Aurelian Silvestru
Dr. hab. Ion Ciocanu

Aurelian Silvestru: între autohton şi global în romanul „Cel rătăcit”
Dr. Ion Pilchin

  Omagii şi evocări

cor. Ion Hadârcă
Dr. hab. Vasile Bahnaru
Claudia Balaban
Ianoş Ţurcanu
Angela Lungu

 

            DIN LUCRĂRILE OMAGIATULUI

*  Cunoaşte-te pe tine însuţi, 1983
*  Vârsta barierelor, 1987
*  Daciada (în colaborare cu Nicolae Dabija), a II-a, 1991; cl. a  III-a, 1993
*  Noi şi biografia omenirii, 1998
*  Ispita nemuririi, 2000
*  Dincolo de imposibil, 2001
*  Victoria Speranţei, 2003
*  Templul Bunătăţii (legende), 2005
*  Cel rătăcit (roman), 2009
*  A doua şansă (parabole), 2011
*  Fărâme de suflet (eseuri), 2011
*  Neodihna cuvintelor, 2012
*  Aventurile lui Ionuţ, 2013
*  Eu şi lumea (manual de educaţie moral-civică), 2013
*  Pragul (eseuri), 2014
*  Aforisme, 2014
*  Şi tu eşti singur? (roman), 2014
*  Surâsul zeilor (proze scurte), 2014

    Aprecieri critice

„Lucrările lui Aurelian Silvestru se deosebesc de ale altora, pentru că au regie: ele sunt construite ca nişte spectacole. Autorul lasă impresia că nu scrie cu cuvinte, ci cu metafore. El nu aşterne fraze, ci acţiuni.”
                                                                                                                                                                                                                           Nicolae Dabija

 „Cărţile lui Aurelian Silvestru sunt de îndemn şi deschidere cognitivă spre tărâmuri mai întinse decât cele prevăzute de programa şcolară, încurajarea creativităţii, deşteptarea tinerilor cărturari la alt fel de expresie şi de cugetare.”
                                                                                                                                                                                                                        Iulian Filip

„De-am avea în neam mai mulţi dascăli asemenea lui Aurelian Silvestru, sunt convinsă, am trece (întregul neam) dincolo de imposibil.”
                                                                                                                                                                                                                       Claudia Partole

 „Citind cărţile, articolele, eseurile, nuvelele istorice ale lui Aurelian Silvestru – scrise viu, inspirat, simplu, cu dragoste şi respect faţă de acei care au făcut biografia omenirii – în sufletul şi cugetul nostru se proiectează, măreţ, precum după ploaie curcubeul pe cer, luminosul, vechiul, netrecătorul sentiment: mândria de a fi român.”
                                                                                                                                                                                                                      Vasile Romanciuc

Lasă un comentariu